18:24 | 18/09/2019

BHXH Việt Nam chuyển giao chức vụ Chủ tịch ASSA cho Brunei

(Xây dựng) - Ngày 18/9, tiếp tục chương trình Hội nghị ASSA 36 tổ chức tại Brunei, dưới sự chủ trì, điều hành của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 Nguyễn Thị Minh cùng trao đổi, đánh giá những kết quả hoạt động đạt được nhiệm kỳ vừa qua, xây dựng phương hướng nhiệm kỳ tiếp theo. Hội nghị thực hiện rà soát việc thực hiện kế hoạch hành động ASSA nhiệm kỳ 2018 - 2019, khẳng định vai trò điều phối, tổ chức của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch và Tổng Thư ký ASSA 2018-2019.


Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chủ trì điều hành Hội nghị.

Hội nghị biểu quyết kết nạp thành viên mới là Quỹ Tiết kiệm Quốc gia Thái Lan (NSF). Đây là một tổ chức hoạt động trong lĩnh vực an sinh xã hội (ASXH) dành cho người lao động chưa được tham gia BHXH bắt buộc (tiết kiệm tuổi già), là tổ chức chính phủ một bộ phận của hệ thống ASXH Thái Lan.


Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh chuyển giao chức Chủ tịch ASSA cho đại diện Quỹ Tín thác cho người lao động Brunei.

Hội nghị đã bầu bà Hajah - Quyền Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Tín thác người lao động Brunei làm Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020; Phó Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2019 – 2020 là Ông Ouk Samvithyea - Giám đốc điều hành Quỹ ASXH Quốc gia Campuchia.


Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch ASSA 2019-2020.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, các tổ chức thành viên ASSA thống nhất sẽ triển khai các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường liên kết và hợp tác chặt chẽ, nỗ lực và quyết tâm chung hướng tới xây dựng một cộng đồng an sinh xã hội ASEAN đồng thuận và phát triển vì lợi ích của người dân, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực.

LK

Các bài đã đăng: