08:56 | 08/08/2017

Bí thư Chi đoàn Báo Xây dựng được bầu làm Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng

(Xây dựng) – Sáng 7/8, tại Bộ Xây dựng đã diễn ra Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành (BCH) Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng để bầu ra Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn Bộ, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Chí Hiếu, Ủy viên BCH Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng.


Đồng chí Lê Văn Toàn và đồng chí Bùi Chí Hiếu chụp ảnh với 2 đồng chí tân Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chính Minh Bộ Xây dựng.

Hội nghị đưa ra các ý kiến bầu Ban Thường vụ, các Phó Bí thư Đoàn Bộ khóa VIII, bầu Ủy ban Kiểm tra Đoàn Bộ khóa VIII và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Về nhân sự, cơ cấu ban chấp hành trong buổi thảo luận bao gồm 4 nội dung. Việc bầu Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã xây dựng được những đề án về ban chấp hành, đề án về Ban Thường vụ, đề án Bí thư, Phó Bí thư, Ban Kiểm tra. Đồng chí Bùi Chí Hiếu thay mặt ban chấp hành khóa cũ trình bày báo cáo về Đề án nhiệm kỳ VIII năm 2017-2022 với nhiều nội dung mới.

Về Đề án Đoàn thanh niên khóa VIII, trong đề án về Ban thường vụ, để đáp ứng các yêu cầu công tác Đoàn phong trào Đoàn thanh niên của Bộ đảm bảo tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Xây dựng. BCH Đoàn TN Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng đề án ban thường vụ đoàn thanh niên Bộ Xây dựng khóa VIII trình Hội nghị lần thứ I Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa VIII nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn của ban chấp hành về yêu cầu xây dựng Ban Thường vụ phải đảm bảo các tiêu chí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tố chất tốt, trình độ năng lực uy tín đoàn kết. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng khóa VIII thiết lập cơ cấu hợp lý, đảm bảo tỷ lệ nữ từ 10% trở lên, số ủy viên trẻ có đủ tiêu chuẩn có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của Ban thường vụ. Về tiêu chuẩn, nhân sự Ban Thường vụ phải đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chế của cán bộ đoàn, nắm vững các khả năng, quản điểm về đường lối của nhà nước, nghị quyết, kế hoạch công tác của đoàn, tuổi bình quân là không quá 34 tuổi.

Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Đoàn Bộ sẽ tiếp tục triển khai các chương trình: Tuổi trẻ Bộ Xây dựng thực hiện văn hóa công sở và tham gia xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, hiệu quả. Chương trình tuổi trẻ Bộ Xây dựng tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Số lượng trong Ban Thường vụ có 7 đồng chí, cơ cấu khối chuyên trách Đoàn có 1 đồng chí, khối quản lý Nhà nước có 2 đồng chí, khối đào tạo và các Viện nghiên cứu có 3 đồng chí, khối doanh nghiệp có 1 đồng chí.

Hội nghị lần thứ I Ban chấp hành (BCH) Đoàn TNCS Hồ Chính Minh Bộ Xây dựng đã bầu ra 6 đồng chí gồm: Phạm Trung Kiên; Nguyễn Đình Long; Nguyễn Đình Dinh; Vũ Thường Chiến; Kiều Thị Lan Anh và Trần Xuân Hùng.

Hội nghị tiếp tục bầu ra 2 đồng chí trong Ban Thường vụ đảm nhận vị trí Phó Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng gồm các đồng chí Vũ Thường Chiến và Nguyễn Đình Long. Đồng chí Vũ Thường Chiến cũng được bầu làm Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đoàn Bộ nhiệm kỳ này.


Đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng – Phó Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng phát biểu chúc mừng tại Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Toàn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng – Phó Vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng đã chúc mừng các đồng chí nằm trong Ban chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng khóa VIII. Mong rằng với tinh thần trách nhiệm đặc biệt là đồng chí Bí thư và 2 đồng chí Phó Bí thư xây dựng tập thể đoàn kết, sáng tạo sẽ tiếp tục phát huy, phát triển các phong trào Đoàn ngày càng phát triển hơn nữa.

Bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng Bộ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng cảm ơn sự quan tâm theo sát và đôn đốc chỉ đạo công tác Đoàn thanh niên của đồng chí Lê Văn Toàn. Chúc cho tất cả các đồng chí có mặt tại Hội nghị có nhiều sức khỏe để tiếp tục công hiến cho công tác Đoàn thanh niên Bộ Xây dựng ngày một phát triển.

Hà Đào

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: