00:15 | 13/09/2017

Bổ sung hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 -2020

(Xây dựng) – Đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng đối tượng nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 vào danh sách Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2088/BXD-QLN gửi UBND tỉnh Ninh Thuận.


Ảnh minh họa.

Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở théo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Thuận hết sức quan tâm chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện chính sách trong thời gian qua mang lại nhiều hiệu quả tích cực, tạo điều kiện cho hộ nghèo ở nông thôn có nhà ở an toàn, ổn định, giúp hộ nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững. Nhà ở xây dựng cho hộ nghèo nhìn chung đều đạt yêu cầu về quy mô diện tích, chất lượng cũng như độ bền vững; bộ mặt các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi, đời sống các hộ nghèo được cải thiện rõ rêt; chính sách nhận được sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao của đa số các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo cũng như các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn tồn tại một số khó khăn vướng mắc, trong đó khó khăn lớn nhất là: Theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Chính phủ thì “Hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo quy định của Quyết định này phải là hộ nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015”. Tuy nhiên, từ khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận phát sinh khoảng 1.400 hộ thuộc chuẩn nghèo đa chiều có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở nhưng không hỗ trợ được do không thuộc đối tượng quy định nêu trên

Chính sách hỗ trợ nhà ở có ý nghĩa chính trị quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, toàn dân về công tác chăm lo cho người nghèo. Chính phủ cần xem xét tháo gỡ khó khăn, mở rộng đối tượng hỗ trợ chính sách. Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc mà UBND tỉnh Ninh Thuận đang gặp phải, Bộ Xây dựng có ý kiến về vấn đề này như sau: Tại khoản 1 Điều 2 của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg đã quy định đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo chính sách này phải là “Hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 - 2015, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành tối thiểu 05 năm”. Như vậy, đối tượng được áp dụng Chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg phải là hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015.

Ngày 19/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Quyết định này thì mức chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân, là cơ sở để xác định đối tượng nghiên cứu, thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội; hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác trong giai đoạn 2016-2020.

Bộ Xây dựng đồng tình với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bổ sung đối tượng theo chuẩn nghèo đa chiều mới vào danh sách đối tượng được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Ninh Thuận báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, khả năng bố trí nguồn vốn từ ngân sách địa phương để cấp bù lãi suất cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, thống kê danh sách của các hộ gia đình thuộc chuẩn nghèo đa chiều mới mà chưa thuộc diện được thực hiện theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: