23:05 | 12/02/2019

Bộ Xây dựng cho ý kiến về ủy quyền thực hiện thẩm định và nghiệm thu 2 Khu tái định cư thuộc Dự án CHKQT Long Thành

(Xây dựng) – Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai về việc ủy quyền thực hiện thẩm định và nghiệm thu 2 Khu tái định cư thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Bộ Xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1487/QĐ-TTg ngày 06/11/2018. Theo đó Dự án gồm 05 dự án thành phần có cấu phần xây dựng, trong đó chỉ có 2 dự án thành phần (Dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn và dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn) có hạng mục thoát nước mưa là công trình cấp I, còn lại các hạng mục công trình khác đều từ cấp II trở xuống. Theo quy định thì thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình của 02 dự án nói trên thuộc cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Xây dựng.

Căn cứ quy định tại Khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; căn cứ vào quy mô cấp công trình và đặc thù của dự án như nội dung nêu tại văn bản số 249/UBND-ĐT ngày 08/01/2019, Bộ Xây dựng nhất trí để cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ ủy quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu các công trình theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về xây dựng. Kết quả thẩm định và kiểm tra công tác nghiệm thu phải được gửi về cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Tuyết Hạnh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: