21:16 | 18/01/2019

Bộ Xây dựng trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai về việc thành lập Ban quản lý bảo trì đường bộ

(Xây dựng) – Sau khi nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến theo Công văn số 471/BDN ngày 15/11/2018, Bộ Xây dựng đã có văn bản phản hồi gửi Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.


Ảnh minh họa

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị, nội dung cụ thể như sau: “Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, hiện chưa rõ ràng về việc thành lập, vị trí, hình thức hoạt động của “Ban quản lý bảo trì đường bộ”. Đề nghị Chính phủ cho phép thành lập “Ban quản lý bảo trì đường bộ” tại các Sở chuyên ngành để các địa phương có cơ sở thực hiện”.

Về vấn đề này, theo Bộ Xây dựng: Nội dung quản lý, bảo trì công trình đường bộ và trách nhiệm tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ đã được quy định cụ thể tại Điều 48, Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 và Điều 5, Thông tư số 37/2018/TT-GTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2015 của Chính phủ được thành lập để thực hiện toàn bộ hoặc một phần các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Khoản 1, Điều 66, Luật Xây dựng; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Theo quy định tại Khoản 20, Điều 3, Luật Xây dựng 2014: “Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng”.

Theo đó, trong một số trường hợp, công tác bảo trì đường bộ là hoạt động đầu tư xây dựng thì việc tổ chức quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 16/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Khánh An

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: