00:13 | 13/09/2017

Bộ Xây dựng trả lời một số đề xuất, kiến nghị của TP Đà Nẵng

(Xây dựng) - Về việc góp ý về một số đề xuất, kiến nghị của TP Đà Nẵng, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2107/BXD-HTKT gửi Văn phòng Chính phủ.


Một góc TP Đà Nẵng.

Theo đó, về việc hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg: Hiện nay, TP Đà Nẵng còn 4.188 hộ người có công cần hỗ trợ về nhà ở gồm 759 hộ xây mới và 3.429 hộ sửa chữa (đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017), với kinh phí cần cấp từ ngân sách Trung ương là 79,152 tỷ đồng.

Ngày 25/8/2017, Bộ Xây dựng có Văn bản số 1978/BXD-QLN về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng (giai đoạn 2) theo quy định tại Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Trên cơ sở hướng dẫn của Văn bản số 1978/BXD-QLN, đề nghị UBND TP Đà Nẵng xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg giai đoạn 2 của địa phương để làm căn cứ đề xuất nguồn vốn hỗ trợ.

Về Dự án cải thiện môi trường nước TP Đà Nẵng: Ngày 08/7/2016, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1401/BXD-HTKT thống nhất với đề xuất dự án của UBND TP Đà Nẵng. Một số nội dung góp ý khác của Bộ Xây dựng đã được UBND TP Đà Nẵng giải trình, làm rõ tại Công văn số 7718/UBND-SKHĐT ngày 19/9/2016.

Về Dự án cải thiện hạ tầng giao thông TP Đà Nẵng: Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 850/BXD-HTKT thống nhất với nội dung của báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án. Một số nội dung góp ý khác của Bộ Xây dựng đã được UBND TP Đà Nẵng giải trình, làm rõ tại Công văn số 5169/UBND-SKHĐT ngày 08/7/2017 và Công văn số 6302/UBND-SKHĐT ngày 14/8/2017.

Về Dự án xây dựng Làng Đại học Đà Nẵng: Ngày 21/6/2017, Bộ Xây dựng đã có Công văn số 1403/BXD-PTĐT ủng hộ sự cần thiết sớm triển khai thực hiện đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng và mở rộng quy mô cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu phát triển của Đại học Đà Nẵng. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo Đại học Đà Nẵng sớm hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch chung Đại học Đà Nẵng phù hợp với chiến lược phát triển của nhà trường trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 149/TB-VPCP ngày 21/3/2017) để làm căn cứ xác định nhu cầu và phương án hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Khu đô thị Đại học Đà Nẵng.

Đoan Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: