15:27 | 04/07/2019

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Thanh Hóa

(Xây dựng) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 2654/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định công bố danh mục.

Theo đó, danh mục về thủ tục công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (BXD-THA-263469): Thời gian giải quyết 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa (Số 28, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa); Lệ phí 150.000 đồng/giấy đăng ký.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư (BXD-THA-263441): Thời gian 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư (BXD-THA-263442): Thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Xây dựng tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

Hà Chi

Các bài đã đăng: