20:07 | 12/07/2019

Công đoàn HUD phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống

(Xây dựng) - Ngày 11/7, Công đoàn Tổng Cty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Chủ tịch Công đoàn Tổng Cty HUD Đặng Hồng Quang chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm Công đoàn Tổng Cty HUD đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác của công đoàn cấp trên và của Tổng Cty để triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chương trình công tác, như: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; Chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và công tác xã hội từ thiện; Công tác tuyên truyền giáo dục; Công tác thi đua khen thưởng…

Người lao động trong toàn Tổng Cty đều được sắp xếp, bảo đảm 100% có việc làm và thu nhập ổn định. Việc chi trả lương cho người lao động đều kịp thời, đầy đủ. Không có đơn vị nào trong Tổng Cty nợ lương người lao động và BHXH, BHYT, BHTN.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận và thống nhất, trong 6 tháng cuối năm 2019 là giai đoạn Tổng Cty tập trung đẩy mạnh phát động phong trào thi đua lao động giỏi hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như tổ chức nhiều các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng Cty và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2019. Vì vậy, Công đoàn sẽ bám sát các nhiệm vụ này để thực hiện nhiệm vụ công tác.

Cụ thể, Công đoàn Tổng Cty chỉ đạo các Công đoàn cơ sở xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua với các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, trong đó tập trung hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2019 của từng đơn vị và của Tổng Cty.

Công đoàn đồng thời tích cực tuyên truyền phổ biến sâu rộng trong CNVCLĐ về mục đích ý nghĩa và vận động CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc thi viết “HUD trong tôi”, phong trào văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Tổng Cty, động viên CBCNVLĐ tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Công đoàn cũng sẽ phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tốt Hội thao HUD 2019, Hội diễn văn nghệ quần chúng Tổng Cty HUD, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, góp phần cải thiện điều kiện sống và làm việc cho CBCNVLĐ.

Ngọc Liêm

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: