10:25 | 08/01/2018

Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023

(Xây dựng) - Ngày 5/1 tại Hà Nội, Thanh tra Bộ Xây dựng đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2018, bầu Ban Chấp hành khóa mới, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho công tác Công đoàn nhiệm kỳ tới. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng, cùng đông đảo đoàn viên Thanh tra Bộ Xây dựng tới tham dự.


Toàn cảnh Đại hội.

Theo báo cáo trình bày tại Đại hội, tính đến thời điểm hiện tại, Công đoàn Thanh tra Bộ có tổng số 175 đoàn viên. Điều kiện làm việc của cán bộ, công nhân, viên chức (CBCNVC) được đảm bảo; trụ sở nằm trong khuôn viên có môi trường luôn xanh - sạch - đẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công việc luôn được lãnh đạo cơ quan quan tâm trang bị, thay thế, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCNVC thực hiện nhiệm vụ công tác. Đoàn viên Công đoàn được hưởng lương và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành, 100% đoàn viên được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Thanh tra và Công đoàn cấp trên cùng đội ngũ Ban Chấp hành Công đoàn trẻ, đoàn kết, thống nhất dân chủ, nhiệt tình; đa số anh, chị em Công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức vươn lên, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống... đã giúp Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể trong năm 2017, Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 07 đơn vị trực thuộc Bộ theo kế hoạch ban hành tại Quyết định số 141/QĐ-TTr ngày 12/4/2017 của Chánh Thanh tra; phối hợp cùng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Xây dựng hướng dẫn và tổng hợp kết quả kê khai minh bạch tài sản tại các đơn vị trực thuộc Bộ.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo tính công bằng hợp lý như: Lương, phụ cấp, các chế độ bảo hiểm xã hội… Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống cho CBCNVC; thực hiện tốt các công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện hỗ trợ cho CBCNVC học tập rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ...

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với lãnh đạo cơ quan thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNVC, tham mưu kinh phí hỗ trợ CBCNVC trong các dịp lễ, tết, đảm bảo đúng chế độ chính sách; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho toàn thể CBCNVC; kịp thời sẻ chia, thăm hỏi đoàn viên công đoàn khi gặp ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ...

Công đoàn Thanh tra Bộ còn xây dựng tốt các loại quy chế của Công đoàn và quy chế phối hợp với chính quyền đồng cấp tạo cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ chung của cơ quan và của Ngành. Phát huy sức mạnh của đội ngũ cán bộ Công đoàn, có đủ năng lực, bản lĩnh, uy tín đại diện cho tiếng nói và lợi ích chung, có sức thuyết phục tập hợp đoàn kết và vận động quần chúng tự giác tham gia các phong trào, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phấn đấu giữ vững thành tích Công đoàn vững mạnh kiện toàn tổ chức Ban Chấp hành Công đoàn, thiết lập các loại hồ sơ sổ sách, các loại quy chế đầy đủ...

Ban Chấp hành Công đoàn luôn xác định xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là mục tiêu phấn đấu của tập thể và cá nhân mỗi đoàn viên. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu của Công đoàn Thanh tra Bộ. Ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, tiến hành bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra; phân công công việc cụ thể cho từng uỷ viên để các uỷ viên phát huy khả năng của mình. Ban Chấp hành thực hiện sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; quan tâm, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; cử cán bộ Công đoàn tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Công đoàn cấp trên tổ chức. Phát triển đoàn viên mới đúng Điều lệ công đoàn Việt Nam, 100% CBCNVC gia nhập tổ chức Công đoàn. Từ năm 2013 đến tháng 12/2017, Công đoàn đã giúp đỡ, giới thiệu cử đi học lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng 35 đồng chí, kết nạp 35 đồng chí.

Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua Công đoàn Thanh tra Bộ đã có nhưng thành tích đáng tự hào như: Được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2012); Cờ thi Đua Xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (năm 2013); Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam (năm 2014); Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khen thưởng 01 tập thể (năm 2016); Công đoàn Thanh tra Bộ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân (năm 2017).

Bên cạnh đó công tác về công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất hoàn thiện thể chế và nghiên cứu khoa học; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoàn... cũng được Công đoàn hết sức quan tâm, chú trọng và đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Ngoài những thành thích đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng cũng gặp phải không ít những khó khắn về nhân sự, chuyên môn và còn nặng về hình thức báo cáo, chưa thực sự là diễn đàn để mọi người bày tỏ trao đổi ý kiến... nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã cùng nhau cố gắng khắc phục để kiện toàn bộ máy và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Phát huy và kế thừa những thành tự đã đạt được trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong tâm trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, để đạt được các mục tiêu đã đề ra Ban Chấp hành Công đoàn trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 cần phải tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CBCNVC vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; tiếp tục nâng cao chất lượng, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao giác ngộ và bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn và nghề nghiệp của đội ngũ đoàn viên Công đoàn; phấn đấu 100% CBCNVC được tham gia nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện nghị quyết, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác sơ, tổng kết và biểu dương, khen thưởng kịp thời…


Đồng chí Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã chúc mừng Đại hội và biểu dương những thành tích của Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy có nhất chí với báo cáo trong Đại Hội, nhưng để góp phần nâng cao hoạt động của Công đoàn, đồng chí Diệp Thị Thu Huyền đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng quan tâm tới một số nội dung sau: Bám sát 04 chương trình và 11 chỉ tiêu phấn đấu của Công đoàn cơ quan Bộ Xây dựng đã ban hành thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước“; bám sát nhiệm vụ của đơn vị, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị hàng năm; tiếp tục triển khai Chỉ thị số 04/CT-BXD ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; chủ động đề xuất với lãnh đạo đơn vị chăm lo tốt cán bộ, đoàn viên; xây dựng tập thể Ban Chấp hành Công đoàn đoàn kết, thống nhất, hoạt động sáng tạo; Ban Chấp hành cần phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên, đôn đốc, kiểm tra đảm bảo triển khai các hoạt động có hiệu quả.


Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Sau thời gian làm việc nghiêm túc khẩn trương, Đại hội đã bầu ra 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: