08:29 | 11/11/2018

Công đoàn Xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến sửa đổi về điều tiết sử dụng kinh phí

(Xây dựng) - Ngày 10/11/2018, Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đào tạo trong ngành Xây dựng.


Toàn cảnh Hội thảo.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Xây dựng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch CĐXDVN; các Phó Chủ tịch CĐXDVN; Trưởng, Phó các ban nghiệp vụ CĐXDVN và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các trường đào tạo trực thuộc CĐXDVN, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam phấn đấu đến năm 2023 kết nạp 2 triệu đoàn viên mới, CĐXDVN đã xây dựng Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2018-2023, đề ra chỉ tiêu kết nạp mới khoảng 25.000 đoàn viên Công đoàn. Để từng bước triển khai công tác phát triển đoàn viên, từ năm 2004 đến nay thông qua Công đoàn các trường trực thuộc Ngành, CĐXDVN đã triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên các trường đào tạo trong ngành Xây dựng. Trang bị những kiến thức chủ yếu của chế định hợp đồng lao động, giúp cho những người lao động tương lai biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình ngay khi đi làm và chủ động gia nhập Công đoàn tại nơi làm việc. Thông qua hoạt động tuyên truyền, CĐXDVN và Công đoàn các trường đào tạo trong Ngành phối hợp với các Nhà trường nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về kiến thức pháp luật và ý thức giác ngộ giai cấp, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực trong Ngành.

Trải qua 15 năm triển khai, thực hiện, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện, để sử dụng kinh phí tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề trong ngành Xây dựng đạt được hiệu quả cao hơn, phù hợp với tình hình mới. Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi quy định về sử dụng kinh phí để tuyên truyền về tổ chức Công đoàn và chế định hợp đồng lao động tại các trường đào tạo trong ngành Xây dựng do CĐXDVN tổ chức đã thu hút các ý kiến thảo luận sôi nổi. Các ý kiến xây dựng các phương án sửa đổi quy chế nhằm hoàn thiện các nội dung triển khai phù hợp với tình hình thực tế của mỗi trường như: Nội dung tuyên truyền; đối tượng tuyên truyền; phương án cấp kinh phí; hình thức tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch CĐXDVN đã giao Ban Tổ chức tổng hợp các ý kiến, đóng góp của các đại biểu để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo và trình Ban Thường vụ CĐXDVN ban hành và triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Lê Mỹ

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: