20:47 | 03/06/2019

Đà Nẵng: Chuyển Cty Thoát nước và xử lý nước thải sang trực thuộc Sở Xây dựng

(Xây dựng) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ký quyết định chuyển Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sang trực thuộc Sở Xây dựng Đà Nẵng.


Công nhân Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thực hiện công tác khơi thông hệ thống thoát nước đô thị.

Theo quyết định đã ký, Sở Xây dựng Đà Nẵng sẽ tiếp nhận nguyên trạng Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng theo quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Xây dựng Đà Nẵng chỉ đạo Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Cty đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

Cty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng có chức năng quản lý, vận hành và bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị; Quản lý, vận hành hệ thống thu gom, các trạm xử lý nước thải được UBND thành phố giao;

Thực hiện công tác bảo dưỡng thiết bị, máy móc đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành an toàn, liên tục; Xây dựng kế hoạch, duy tu sửa chữa, nạo vét mương, cống đảm bảo hệ thống thoát nước đô thị phát huy hiệu quả thoát nước; Kiểm tra ngập úng, tổ chức khơi thông thoát nước khi có mưa; Đề xuất các cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục tình trạng ngập úng;

Quản lý, xử lý ô nhiễm, tạo cảnh quan kênh, mương thoát nước, hồ điều tiết; Quan trắc, phân tích, đánh giá chất lượng nước thải và môi trường không khí xung quanh các trạm xử lý nước thải;

Hướng dẫn việc sử dụng công trình thoát nước đô thị phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra phát hiện và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi xâm phạm đến hệ thống thoát nước; Thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải.

Nguyễn Nam

Các bài đã đăng: