18:43 | 11/05/2019

Đà Nẵng: Tập huấn công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị

(Xây dựng) - Nhằm đẩy mạnh thực hiện chủ trương phân cấp quản lý và công tác xã hội hóa trong phát triển và duy trì thường xuyên công trình hạ tầng kỹ thuật của UBND thành phố, ngày 10/5, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã tổ chức Tập huấn công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật (HTKT) đô thị cho các cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Hạ tầng kỹ thuật điện chiếu sáng đô thị của Đà Nẵng sẽ được xây dựng ngầm hoá ở một số khu vực, tuyến đường.

Hội nghị đưa ra những giải đáp còn tồn tại, vướng mắc đối với công tác quản lý HTKT của ngành như cấp nước, thoát nước, điện chiếu sáng công cộng và cây xanh đô thị…

Đồng thời hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quản lý HTKT, đặc biệt sẽ chú trọng đến các nội dung và vấn đề nổi bật cần lưu ý đối với từng lĩnh vực. Các chủ trương của UBND thành phố về phân cấp quản lý HTKT. Công tác quản lý chất lượng trong quá trình quản lý, vận hành công trình HTKT, duy trì thường xuyên, sửa chữa, xử lý sự cố.

Nguyễn Nam

Các bài đã đăng: