13:55 | 14/12/2017

Đa số cử tri ủng hộ thành lập TP. Hà Tiên, Kiên Giang

Đa số cử tri đồng ý thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang và thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên.


Một góc Thị xã Hà Tiên - Ảnh: Internet

Theo báo cáo của UBND tỉnh Kiên Giang, từ ngày 21/8 – 31/8/2017, UBND thị xã Hà Tiên đã chỉ đạo UBND các xã, phường thuộc thị xã Hà Tiên phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy phiếu ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn thị xã về việc thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Đồng thời, chỉ đạo UBND xã Mỹ Đức phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức lấy phiếu ý kiến toàn thể cử tri trên địa bàn xã Mỹ Đức về việc thành lập phường Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên.

Thị xã Hà Tiên có diện tích tự nhiên 10.048,83, có đồng bằng, núi, biển, đảo và có đường biên giới giáp với Campuchia; có tổng số 12.162 hộ dân với tổng số dân là 49.496 dân; có 3 xã, 4 phường gồm: Xã Mỹ Đức, xã Tiên Hải, xã Thuận Yên, phường Tô Châu, phường Đông Hồ, phường Pháo Đài, phường Bình San; có 28 ấp, khu phố; 265 tổ nhân dân tự quản.

Tổng số cử tri lấy ý kiến thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang là 10.681/12.162 hộ, chiếm 87,82% với 33.483/33.682 cử tri từ đủ 18 tuổi trở lên, chiếm 99,41%. Trong đó tổng số cử tri đồng ý thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang là 33.230/33.483 cử tri, chiếm 99,24%. Số cử tri không đồng ý là 253/33.483 cử tri, chiếm 0,76%.

Xã Mỹ Đức thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang có diện tích tự nhiên 1.695,88 ha; có tổng số 1.569 hộ với 6.438 nhân khẩu; có 4 ấp, gồm: Ấp Thạch Động, ấp Mỹ Lộ, ấp Bà Lý, ấp Xà Xía; có 37 tổ nhân dân tự quản.

Tổng số cử tri lấy ý kiến thành lập phường Mỹ Đức là 1.461/1.569 hộ, chiếm 93,11% với 4.451/4.451 cử tri đủ 18 tuổi trở lên. Trong đó, tổng số cử tri đồng ý thành lập phường Mỹ Đức là 4.321/4.451 cử tri, chiếm 97,07%. Số cử tri không đồng ý là 130/4.451 cử tri, chiếm 2,93%.


Theo Tuệ Văn/Chinhphu.vn

Các bài đã đăng: