23:04 | 19/08/2017

Đại hội Công đoàn AMC lần thứ IX thành công tốt đẹp

(Xây dựng) - Sáng ngày 18/8, Công đoàn Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC) đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí (đ/c) Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đã tới dự và chỉ đạo Đại hội.


Đ/c Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đ/c Trần Hữu Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, các đ/c Phó Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể Đoàn viên Công đoàn Học viện AMC.

Tại Đại hội, đ/c Vũ Tiến Lâm – Chủ tịch Công đoàn Học viện AMC nhiệm kỳ VIII, đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ VIII (2012-2017) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (2017-2022).


Đ/c Vũ Tiến Lâm – Chủ tịch Công đoàn AMC nhiệm kỳ VIII trình bày Báo cáo tại Đại hội.

Theo Báo cáo, qua 5 năm thực hiện, có thể khẳng định mục tiêu, nhiệm vụ do Đại hội VIII Công đoàn AMC đề ra là đúng đắn, phù hợp tình hình thực tiễn, hầu hết các chỉ tiêu đặt ra đều đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Cụ thể, nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 92 đoàn viên công đoàn mới, cùng với việc tiếp nhận 21 đoàn viên công đoàn từ Trường Trung cấp Nghề Công nghiệp và Xây dựng FICO, đưa tồng số đoàn viên công đoàn lên 179 người, chiếm 96,75% lực lượng cán bộ, viên chức, lao động (CBVCLĐ) Học viện; Duy trì mức thu nhập bình quân của người lao động ổn định từ 6,2 – 6,7 triệu đồng/người/tháng; Phối hợp với chính quyền tạo điều kiện cho 1.081 lượt cán bộ, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trong nước và 21 lượt cán bộ viên chức tham gia nghiên cứu học tập tại nước ngoài; Bồi dưỡng và giới thiệu kết nạp Đảng cho 27 đoàn viên công đoàn; Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức hàng năm theo quy định; Tham gia bình xét thi đua, đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng cho công đoàn viên...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn AMC đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc động viên CBVCLĐ Học viện vượt qua mọi khó khăn thách thức, thi đua lao động, sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu, học tập... góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Học viện.

Nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Học viện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ CBVCLĐ tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; Tuyên truyền phổ biến các chế độ chính sách mới của Nhà nước như Bộ Luật Lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Hiến pháp 2013, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các Nghị quyết của công đoàn cấp trên; Thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; Tổ chức nhiều phong trào thi đua, văn nghệ - thể thao, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong CBVCLĐ… từ đó góp phần quan trọng động viên CBVCLĐ toàn Học viện hăng say học tập, công tác, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác, được các cấp lãnh đạo ghi nhận và đánh giá cao.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các tổ công đoàn đã trao đổi thẳng thắn và đưa ra các kiến nghị cụ thể, thiết thực về các chỉ tiêu phấn đấu; về công tác chăm lo đời sống và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; về tổ chức các phong trào thi đua; về bảo đảm điều kiện làm việc cho người lao động ... và về các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Diệp Thị Thu Huyền – Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng đánh giá cao hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn AMC nhiệm kỳ vừa qua. 5 năm qua, công đoàn AMC đã có những đóng góp quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Học viện; bảo đảm công ăn việc làm, thu nhập và đời sống cho CBVCLĐ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động từ thiện và nhiều hoạt động khác. Với những kết quả và thành tích đạt được, Công đoàn AMC đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng tặng thưởng Cờ Thi đua và nhiều Bằng khen, Giấy khen... nhiều tổ công đoàn và cá nhân được được trao tặng các phần thưởng và danh hiệu cao quý.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ tới, Công đoàn AMC cần phối hợp với chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, chính sánh của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chế độ, chính sách mới về công tác công đoàn; gắn hoạt động công đoàn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị; gắn việc đổi mới hoạt động công đoàn với việc đổi mới công tác chuyên môn; Phối hợp tốt với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVCLĐ; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao... thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và tiến tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng.


Ban Chấp hành Công đoàn AMC khóa IX (2017-2022) ra mắt Đại hội.

Sau một buổi sáng làm việc khẩn trương, tích cực, Đại hội Công đoàn Học viện AMC đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 7 thành viên. Đại hội giao Ban chấp hành khóa mới cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để cùng với chính quyền hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: