15:00 | 13/06/2019

Đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

(Xây dựng) – Theo thông tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu vào ngày 18/6 tại TP Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP, triển khai Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP. Đồng thời, xác định các vấn đề đang tồn tại, hạn chế; xác định nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trong điểm có quy mô vùng, có tính lan tỏa, bảo đảm tính bền vững cũng như giải pháp có tính hệ thống và nguồn lực thực hiện trong thời gian tiếp theo mang tính khả thi, hiệu quả cao.

Đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được và những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP; Xác định được các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 120/NQ-CP, bao gồm: Các hoạt động ưu tiên có quy mô vùng, mang tính bền vững và có tính lan tỏa; Các giải pháp về cơ chế, chính sách, khoa học và công nghệ, nguồn lực, cơ chế điều phối vùng, đối tác công - tư trong triển khai thực hiện Nghị quyết; Mối quan tâm và định hướng cam kết của các đối tác phát triển hỗ trợ việc thực hiện Nghị quyết... Tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành, địa phương và người dân trong vùng.

Hội nghị sẽ diễn ra 2 Phiên vào buổi sáng và buổi chiều. Tại Phiên họp buổi sáng của Hội nghị sẽ được tổ chức theo các nhóm chuyên đề như: Chuyên đề 01: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Chuyên đề 02: “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, một số địa phương và các đối tác phát triển.

Chuyên đề 03: “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND TP Hồ Chí Minh, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Chuyên đề 04: “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho Đồng bằng sông Cửu Long” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ khác, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Phiên họp buổi chiều sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các báo cáo quan trọng như: Báo cáo đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP và các giải pháp cần thực hiện thời gian tới; Báo cáo kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, điều phối liên kết vùng; tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm vụ trong thời gian tới; Báo cáo giải pháp về tổ chức điều phối vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo đánh giá kết quả được về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo đánh giá kết quả đạt được về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long và nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo về vai trò, giải pháp kết nối giữa TP Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn và các hoạt động ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Báo cáo về sự tham gia hỗ trợ của các đối tác phát triển đối với sự phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long và triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Đồng bằng sông Cửu Long được đánh giá là một trong những đồng bằng màu mỡ trên thế giới với các điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng; thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nông nghiệp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Đặc biệt là biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh kế và đời sống của người dân. Việc khai thác tài nguyên nước trên thượng nguồn châu thổ, trong đó việc phát triển các đập thủy điện đã làm thay đổi dòng chảy, giảm lượng phù sa, suy giảm nguồn lợi thủy sản, xâm nhập mặn sâu vào nội vùng, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của toàn vùng. Việc phát triển kinh tế với cường độ cao ở các địa phương trong vùng gây ra nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái, sụt lún đất, suy giảm mực nước ngầm, xâm thực bờ biển, diện tích rừng ngập mặn, rừng phòng hộ bị chặt phá, chuyển đổi sang mục đích sử dụng khác hoặc bị suy thoái nặng nề cùng với việc khai thác bùn cát quá mức, xây dựng nhà cửa và hạ tầng sát bờ sông, kênh, rạch làm gia tăng nguy cơ sạt lở.

Nhận thức rõ các thách thức của biến đổi khí hậu đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 17/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 120/NQ-CP về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây thực sự là quyết sách lớn, mang tầm thời đại của Đảng và Nhà nước trong phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Tuyết Hạnh

Các bài đã đăng: