10:39 | 06/03/2014

Xây dựng “Đề án thành lập TP Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn”

(Xây dựng) - Ban chỉ đạo xây dựng “Đề án thành lập TP Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn” vừa tổ chức họp báo cáo, đánh giá tiến độ thực hiện việc xây dựng “Đề án thành lập TP Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn”.

Theo Ban chỉ đạo, đến thời điểm này TX Bắc Kạn đạt 9/10 tiêu chí theo Nghị định số 62/2011/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 02/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Trước đó, tại kỳ họp HĐND TX năm 2013 đã thông qua việc thành lập P.Xuất Hóa, P.Huyền Tụng và TP Bắc Kạn. Dự kiến, tại kỳ họp HĐND tỉnh tới đây sẽ trình việc thành lập P.Xuất Hóa, P.Huyền Tụng và TP Bắc Kạn.

Theo ông Lý Thái Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Đề án thành lập các phường Xuất Hóa, Huyền Tụng thuộc TX Bắc Kạn và thành lập TP Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn sẽ tiếp tục được các cơ quan chức năng của địa phương đánh giá sâu hơn 2 tiêu chí về quy mô dân số, hạ tầng cũng như định hướng phát triển sau khi lên TP. Bắc Kạn phấn đấu trình và đề nghị công nhận TP Bắc Kạn thuộc tỉnh Bắc Kạn vào năm 2015.

NTV

Các bài đã đăng: