23:09 | 24/03/2019

Đồng Hới (Quảng Bình): Thực hiện tháng văn minh đô thị năm 2019

(Xây dựng) - Là thành phố trẻ, đóng vai trò là đô thị hạt nhân của tỉnh Quảng Bình, những năm qua, TP Đồng Hới đã từng bước xây dựng cho mình một nếp sống văn minh, hiện đại. Tháng văn minh đô thị Đồng Hới năm 2019, diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 24/4 là một trong những hoạt động để hiện thực hóa, nhằm triển khai các nội dung Nghị quyết 05 của Thành uỷ Đồng Hới về thực hiện nếp sống văn minh đô thị.


Diện mạo đô thị Đồng Hới hiện nay.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta khá nhanh với rất nhiều công trình xây dựng lớn hiện đại, nhưng việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị lại quá chậm chạp. Sự mất cân đối ấy đã làm bộ mặt thành phố chưa có được sự ngăn nắp, trật tự và văn minh. Trong xu hướng đó, việc xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị là cần thiết đối với các đô thị nói chung và TP Đồng Hới nói riêng.

Trọng tâm của thực hiện nếp sống văn minh đô thị được TP Đồng Hới xác định là nâng cao ý thức của người dân trong việc tuân thủ các quy tắc trật tự đô thị, chấp hành luật giao thông đường bộ, bảo vệ môi trường và cải thiện văn hóa ứng xử nơi công cộng. Thay vì trước đây lấn chiếm lòng lề đường, xả rác bừa bãi… thì nay mỗi một người, mỗi gia đình nghiêm túc chấp hành các quy định về trật tự đô thị, chung tay cùng thành phố trong các công trình xã hội hóa ngay tại địa bàn dân cư để cải thiện cuộc sống, sinh hoạt và làm đẹp đô thị. Chính từ những việc làm nhỏ thường ngày mang ý thức vì cộng đồng này của mỗi người sẽ tạo nền móng cho việc hình thành nếp sống văn minh đô thị, tạo tiền đề cho việc xây dựng Đồng Hới trở thành thành phố du lịch, ngày càng hiện đại, sạch, đẹp và thanh lịch.


Tập trung chỉnh trang đô thị, hình thành các tuyến phố văn minh

Tháng văn minh đô thị TP Đồng Hới năm 2019 với mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức về thực hiện nếp sống văn minh đô thị cho giáo viên, học sinh trong các trường học; tổng vệ sinh trên toàn thành phố; ra quân chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị của các hộ gia đình, đơn vị, doanh nghiệp trên một số tuyến đường chính ở trung tâm thành phố và các xã, phường.

Khi xây dựng nếp sống văn minh đô thị cần tập trung giải quyết những hiện tượng phi văn hóa rất cụ thể đang diễn ra trong cuộc sống hằng ngà, những việc tưởng như là nhỏ nhưng lại là những tiêu chí tạo ra một nếp sống mới.

Được biết, Nghị quyết 05 của Thành uỷ Đồng Hới, ban hành ngày 13/4/2016 đề ra mục tiêu xây dựng TP Đồng Hới giàu đẹp, văn minh, phấn đấu trở thành thành phố du lịch. Khi cán bộ, nhân dân thực hiện nếp sống mới sẽ tạo nên môi trường văn hóa, bộ mặt văn hóa cho đô thị vừa hiện đại vừa mang bản sắc dân tộc. Đồng thời góp phần quan trọng trong chiến lược xây dựng con người mới với tác phong và cốt cách văn minh, tiến bộ trong cuộc sống hôm nay.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: