18:58 | 08/06/2019

Góp ý điều chỉnh danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở tại Thừa Thiên - Huế

(Xây dựng) – Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hộ gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở tại Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Cụ thể, việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp có tên trong Đề án địa phương phê duyệt và đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017.

Trường hợp số hộ phát sinh ngoài số liệu đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính đến ngày 31/5/2017 thì địa phương thực hiện theo quy định tại Điểm d, Khoản 3, Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế rà soát, đối chiếu, thực hiện việc hỗ trợ cho hộ người có công có khó khăn về nhà ở theo đúng quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: