22:46 | 07/08/2019

Góp ý hồ sơ Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã tại Văn Quan, Lạng Sơn

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hồ sơ Dự án xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng Nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017-2020, Bộ Xây dựng không được giao thẩm định báo cáo dự án này.

Một số góp ý của Bộ Xây dựng đối với Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án như: Nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được lập cần tuân thủ quy định tại Điều 36, Luật Đầu tư công số 48/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và các quy định liên quan về đầu tư xây dựng. Cập nhật, bổ sung các văn bản pháp luật mới được ban hành như: Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động xây dựng…

Ngoài ra, cần làm rõ sự phù hợp về vị trí, quy mô, công suất, phạm vi phục vụ của dự án với quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh Lạng Sơn và các quy hoạch có liên quan; Làm rõ khoảng cách an toàn về môi trường theo QCXDVN 01:2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng.

Đồng thời, báo cáo cần bổ sung thực trạng công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; nguồn kinh phí thực hiện cho quản lý chất thải rắn sinh hoạt (nguồn thu từ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, nguồn hỗ trợ từ ngân sách địa phương, chi phí thực tế đang thực hiện…) thuộc phạm vi phục vụ của dự án. Báo cáo cần có bản vẽ thiết kế tổng mặt bằng dự kiến của dự án, trong đó bố trí các công trình công năng, công trình bảo vệ môi trường phục vụ hoạt động của dự án phù hợp với công nghệ, đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường và sử dụng đất hiệu quả.

Theo Bộ Xây dựng, nên bổ sung làm rõ thông tin về bãi chôn lấp chất thải rắn đã đầu tư (rộng 7100m2) và khả năng tiếp nhận lượng tro xỉ dự kiến 1,5 tấn/ngày đêm từ lò đốt. Đánh giá và làm rõ thời gian lấp đầy bãi và phương án xử lý tro xỉ sau khi bãi đầy. Bổ sung văn bản chứng minh lò đốt của dự án đã được thẩm định, đánh giá công nghệ theo quy định của pháp luật và khí thải của lò đốt đáp ứng yêu cầu của QCVN 61-MT 2016/BTNMT, đặc biệt là các thông số về dioxin, furan trong khí thải lò đốt.

Cuối cùng, phải làm rõ các danh mục thiết bị, hạng mục đầu tư xây dựng, dây chuyền công nghệ, công trình bảo vệ môi trường trong dự án. Bổ sung kinh phí quan trắc môi trường định kỳ theo quy định trong giai đoạn hoạt động của dự án và việc bảo trì, bảo dưỡng lò đốt định kỳ và quan trắc khí thải lò đốt. Xác định sơ bộ chi phí quản lý vận hành hệ thống xử lý chất thải rắn; phân tích phương án tài chính trong quản lý vận hành, đảm bảo hiệu quả của dự án và tuân thủ quy định pháp luật về quản lý nguồn vốn, tài sản đầu tư từ ngân sách Nhà nước.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: