20:49 | 13/03/2018

Hà Nội: Cần cân nhắc khi chọn đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn cho Dự án Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long

(Xây dựng) - Ngày 15/01/2018, UBND TP Hà Nội có Văn bản số 175/UBND-KHĐT gửi Bộ Xây dựng đề nghị có ý kiến về việc chỉ định đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng của Dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng Khu di tích trung tâm Hoàng Thành Thăng Long tại 18 Hoàng Diệu, Hà Nội, UBND TP Hà Nội đã tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích năm 2013.

Các phương án được giải không phù hợp Quy hoạch tổng mặt bằng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chưa đạt yêu cầu về chất lượng chuyên môn nên Hội đồng thi tuyển đã không chọn được giải nhất để có thể giao triển khai thực hiện. UBND TP Hà Nội cần cân nhắc trước khi quyết định lựa chọn đơn vị và phương án phù hợp Quyết định số 696/QĐ-TTg và hồ sơ bản vẽ kèm theo.

Việc giao đơn vị tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cho Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long là đơn vị sự nghiệp chưa phù hợp quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư công về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A.

Ngoài ra, ngày 26/01/2018, Bộ Tài chính cũng có Văn bản số 1141/BTC-ĐT về việc chỉ định đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng của dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tân Hoàng Thành Thăng Long – Hà Nội. Về việc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Hạng mục Bảo tồn Khu khảo cổ học 18 Hoàng DIệu chỉ là 1 trong các hạng mục được bảo tồn, tôn tạo của dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ định tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu thì không có chỉ định tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi); vì vậy việc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định thầu liên danh Studio Milou Singapore Pte.ltd – Viện kiến trúc quốc gia – Cty TNHH kỹ thuật bền vững Việt Nam là chưa phù hợp với quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu như trên.

Về việc cho phép giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội (đơn vị trực tiếp quản lý di tích) là đơn vị tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: Dự án UBND TP Hà Nội đề xuất là dự án nhóm A, theo Điều 23 Luật Đầu tư công về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm A thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm giao cơ quan chuyên môn hoặc UBND cấp huyện tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã quy định cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh gồm có cơ sở và cơ quan ngang sở. Vì vậy, đề nghị UBND TP Hà Nội căn cứ các quy định trên để giao cơ quan chuyên môn tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Linh Nguyễn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: