14:41 | 04/11/2018

Hà Nội: Lương cán bộ, công chức sẽ “vượt mặt” doanh nghiệp

Từ năm 2021 trở đi, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức của TP Hà Nội sẽ bằng và có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 23 thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”.

Chương trình hành động của Thành ủy Hà Nội đưa ra 3 mốc thời gian (năm 2021, 2025 và 2030) áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm và chức danh lãnh đạo và chức vụ lãnh đạo…


Hà Nội đặt 3 mốc thời gian điều chỉnh mức lương cán bộ, công chức

Cụ thể, TP Hà Nội phấn đấu đến năm 2021, thực hiện áp dụng chế độ tiền lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thống nhất đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn bộ các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố quản lý theo quy định của Nhà nước.

Đến năm 2021, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp của thành phố, từng bước có sự gia tăng phù hợp với nguồn lực tài chính gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.

Đến năm 2025, TP Hà Nội sẽ thực hiện chính sách nâng mức tiền lương của khu vực công phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng ngân sách TP. Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Tới năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức viên chức của Thủ đô bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất khu vực doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành ủy Hà Nội đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, Thành ủy Hà Nôi yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát nhiệm vụ để có giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc; Khẩn trương hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm, giải pháp căn bản mang tính tiền đề để thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Thành ủy Hà Nội còn yêu cầu đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp cố tình né tránh, thực hiện không nghiêm túc hoặc không thực hiện nhiệm vụ được giao trong thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.


Theo Quang Phong/Dantri.com.vn

Các bài đã đăng: