16:41 | 09/05/2019

Hà Nội: Phát động tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

(Xây dựng) - Ngày 9/5, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp Sở Xây dựng Hà Nội phát động “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019”, tổng kết công tác bảo hộ lao động năm 2018 và tập huấn công tác bảo hộ lao động 2019.

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội khen thưởng 38 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ATVSLĐ năm 2018

Theo đó, “Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019” của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”. Để công tác ATVSLĐ được quan tâm, duy trì thường xuyên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động thiệt hại về người và tài sản, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội chỉ đạo các cấp Công đoàn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền nội dung Tháng hành động ATVSLĐ, Luật ATVSLĐ; phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động đảm bảo ATVSLĐ; đảm bảo tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động về ATVSLĐ; tăng cường thanh tra, kiểm tra về ATLĐ, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về an toàn lao động...

Cũng tại buổi phát động, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã khen thưởng 38 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào ATVSLĐ năm 2018. Và tổ chức chức lớp tập huấn cho các cán bộ, đoàn viên về công tác bảo hộ lao động.

Lê Mỹ

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: