10:46 | 11/01/2017

Hà Nội sẽ có quy định về quản lý trật tự xây dựng

(Xây dựng) – Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 103/UBND-ĐT yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng.


Ảnh minh họa.

Theo đó, UBND TP yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, đưa hệ thống chính trị vào cuộc, vận động để người dân biết, chấp hành các quy định của pháp luật, nâng cao nhận thức, tạo môi trường thuận lợi cho người dân thực hiện. Chỉ đạo các phòng chuyên môn sâu sát, quyết liệt trong quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; rà soát, đẩy mạnh công tác lập, ban hành các quy chế, quy định quản lý, thiết kế đô thị thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện để phục vụ cho việc quản lý quy hoạch kiến trúc và cấp phép xây dựng.

Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về những tồn tại, hạn chế, yếu kém hoặc phát sinh các trường hợp vi phạm đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.

Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thiện Dự thảo trình UBND Thành phố ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, trong đó, quy định rõ trách nhiệm, hình thức xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng (TTXD) để xảy ra vi phạm, tránh đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, xây dựng Quy định và Quy trình thiết lập hồ sơ quản lý và xử lý vi phạm trật tự xây dựng; Phối hợp cùng Sở Nội vụ khẩn trương rà soát, kiện toàn bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

TP cũng yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dự án phát triển nhà ở,…; chú trọng thanh tra định kỳ, đột xuất tổ chức, cá nhân được giao quản lý TTXD. Sở Quy hoạch Kiến trúc đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; ban hành quy định quản lý quy hoạch kiến trúc, đặc biệt với khu vực giáp ranh, khu có chức năng đặc thù,...

Các Sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục phối hợp, đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã trong việc kiểm tra, xử lý với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố, đặc biệt trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích, đất công, đất bãi bồi ven sông, vi phạm hành lang thoát lũ, đê điều, hành lang lưới điện có liên quan đến hoạt động xây dựng; kịp thời phân bổ, bố trí đủ nguồn ngân sách cho các cơ quan đơn vị đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng được yêu cầu quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Tuyết Hạnh

Các bài đã đăng: