10:00 | 27/06/2019

Hà Tĩnh: Khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019

(Xây dựng) - UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1922/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng Nông thôn mới (NTM) năm 2019 với số tiền là 239.304 tỷ đồng.


Phong trào xây dựng NTM đã góp phần giúp người dân Hà Tĩnh được sống trong môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng NTM năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Theo đó, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo quản, chế biến (phát triển trồng trọt, phát triển chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh, phát triển thủy sản, phát triển lâm nghiệp, xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu, hỗ trợ lãi suất...) cho các huyện, thành phố, thị xã là 106.135 tỷ đồng; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chính sách là 10 tỷ đồng; hỗ trợ nhóm chính sách do các đơn vị trực thuộc các sở, ngành thực hiện là 13.644 tỷ đồng; hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 43.230 tỷ đồng; hỗ trợ xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 52 tỷ đồng; hỗ trợ chính sách phát triển thương mại nông thôn (hỗ trợ xúc tiến thương mại và ứng dụng thương mại điện tử phục vụ tiêu thụ nông sản thực phẩm) 11.265 tỷ đồng; chính sách khoa học và công nghệ 1,890 tỷ đồng; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải 1.140 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc hướng dẫn việc thực hiện và kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách trên địa bàn; kịp thời hướng dẫn các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến việc thực hiện chính sách theo quy định tại Quyết định số 868/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh để các tổ chức, cá nhân có cơ sở thực hiện thống nhất.

Phương Dung

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: