10:32 | 03/01/2019

Hải Phòng: Ngành Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện đẩy mạnh các nhiệm vụ trọng tâm 2019

(Xây dựng) – Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng thì trong năm 2019 này, ngành Xây dựng thành phố sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.


Ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng Hải Phòng.

Cụ thể, ngành Xây dựng Hải Phòng sẽ thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch, trong đó trọng tâm là Quy hoạch chung xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2035, tầm nhìn 2050; quy hoạch chung các thị trấn, thị tứ và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị. Tiếp tục nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, thiết kế đô thị và tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kiểm soát phát triển đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra, nghiệm thu bàn giao công trình. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính phù hợp với Luật Xây dựng 2014 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ vật tư để cải tạo nâng cấp hè, đường, ngõ đã xuống cấp trên địa bàn các quận. Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Tiếp tục hoàn tất các thủ tục để triển khai xây dựng lại các chung cư cũ theo chỉ đạo của thành phố.

Triển khai điều chỉnh Quy hoạch phát triển Vật liệu xây dựng đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu thông thường đến năm 2025, định hướng đến 2035… Lập đề án phân loại đô thị các thị trấn theo chỉ đạo của UBND thành phố; lập Dự toán và đề cương nhiệm vụ công tác lập đề án xây dựng cơ sở hạ tầng dữ liệu, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, phát triển đô thị.

Tăng cường công tác quản lý xây dựng, trật tự xây dựng. Kịp thời phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan xử lý dứt điểm các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng.

Mai Hạnh

Các bài đã đăng: