10:22 | 31/08/2019

Hải Phòng: Những cách làm hay trong xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) - Nhà nước cấp xi măng, người dân góp sức, chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM). Nhờ vậy TP Hải Phòng đã trở thành điểm sáng của cả nước trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Cụ thể, đã có 92 xã hoàn thành NTM, trong đó có 89 xã đạt chuẩn NTM lên tới 64,03%.

Nhóm PV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: