10:18 | 15/07/2019

HĐND TP Hồ Chí Minh sẽ tập trung nội dung giám sát lĩnh vực xây dựng đô thị

(Xây dựng) – Tại kỳ họp HĐNDTP Hồ Chí Minh vừa qua, nhiều đại biểu cho rằng vấn đề xây dựng sai phép, trái phép nếu không có giải pháp đúng mức, không có sự phối hợp chặt chẽ của các quận, huyện và sở, ngành thì vấn đề sẽ không dừng lại mà nảy sinh ra những vấn đề mới.

Tình trạng xây dựng sai phép, trái phép tại TP Hồ Chí Minh diễn ra hết sức phức tạp.

Cụ thể, Đại biểu Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, qua các buổi tiếp xúc cử tri, đối với một số dự án đang triển khai trên địa bàn, cử tri mong muốn HĐND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các cơ quan quản lý có thông tin để có một kế hoạch giám sát nhằm quan tâm hơn cuộc sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất, bị giải tỏa.

Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã cấp 21.938 giấy phép xây dựng, tăng 6% so với cùng kỳ với tổng diện tích sàn xây dựng 7.095.256,08m2. UBND thành phố cũng ghi nhận, tình trạng xây dựng không phép, sai phép gia tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã ban hành 4.729 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.136/1.640 trường hợp vi phạm (tăng 37,6% so với cùng kỳ). Trong đó, xây dựng sai phép có 619 trường hợp; xây dựng không phép 616, vi phạm khác có 405 trường hợp.

Trước tình trạng xây dựng không phép, sai phép, HĐND thành phố cho rằng, thành phố phải tiến hành tổng rà soát hoạt động xây dựng ở các phường, xã để chấn chỉnh kịp thời. Sắp tới HĐND thành phố sẽ giám sát lĩnh vực xây dựng đô thị, trong đó có cả xây dựng không và sai phép.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết trong tháng 7/2019, thành phố tổ chức hội nghị chuyên đề toàn thành phố về lập lại trật tự xây dựng.Đây là đợt tổng rà soát việc quản lý xây dựng trên tất cả các phường, xã.Qua đó, đề xuất giải pháp đồng bộ trong quản lý của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Như vậy, để việc chấn chỉnh xây dựng không phép chấm dứt là công việc cấp bách của cuộc sống hiện nay và đòi hỏi sự thay đổi lớn trong nếp nghĩ, cách sống của từng người dân, cũng như trong phong cách, phương pháp làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Do đó, HĐND thành phố sẽ tập trung nội dung giám sát về thực hiện kế hoạch lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Mạnh Cường

Các bài đã đăng: