18:28 | 18/04/2019

Hoài Nhơn (Bình Định): Chương trình Nông thôn mới về đích sớm

(Xây dựng) - Huyện Hoài Nhơn tỉnh Bình Định hiện 15/15 xã trên địa bàn đều được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) so với kế hoạch giai đoạn 2018-2020 đạt 107,2% kế hoạch của tỉnh.

Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn 2016-2018, ngoài thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh; Huyện ủy đã cho chủ trương ban hành một số cơ chế theo quy định pháp luật đối với các xã đăng ký hoàn thành NTM: Hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, xây dựng nhà văn hóa thôn, trường học...; hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp nông thôn (chương trình khuyến nông - lâm - ngư 270 triệu/năm, khoa học công nghệ 1,5 tỷ đồng, chuyển đổi cây trồng cạn 1,790 tỷ đồng); Nhờ vậy, thu nhập bình quân đầu người/năm toàn huyện đã tăng đáng kể: năm 2017 là 34 triệu đồng/người/năm, tăng 5 triệu đồng so với năm 2016; năm 2018 là 45,3 triệu đồng/người/năm, tăng 11,3 triệu đồng so với năm 2017.

Ban chỉ đạo NTM Hoài Nhơn cho biết, 15/15 xã đã hoàn thành tiêu chí quy hoạch và tổ chức cắm mốc ra ngoài thực địa. Các xã đạt chuẩn NTM triển khai xây dựng kế hoạch giữ vững, nâng cấp tiêu chí; xã Hoài Hương, Tam Quan Bắc xây dựng kế hoạch thực hiện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Từ 2016 đến nay, toàn huyện đã thực hiện được 209.041 km, trong đó: Bê tông nhựa, xi măng 130.835 km, cấp phối 78.206 km, tổng kinh phí trên 150 tỷ đồng. Đến nay, đường trục xã, liên xã đều được bê tông xi măng, từng bước nhựa hóa; đường trục thôn, xóm được bê tông xi măng, cứng hóa; đường trục chính nội đồng được mở rộng, cứng hóa, đảm bảo thuận tiện đi lại, góp phần phát triển kinh tế cho người dân.

Huyện đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp và sửa chữa nhiều công trình thủy lợi, gồm hệ thống kênh mương, đập thủy lợi, hồ chứa... cơ bản đáp ứng và đảm bảo chủ động tưới cho 93% diện tích sản xuất, đạt 109,4% kế hoạch, góp phần quan trọng trong điều tiết lũ, hạn chế thiệt hại vùng hạ lưu.

Có được kết quả này phải kể đến sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân toàn huyện trong việc nỗ lực xây dựng NTM. Phong trào chung tay, góp sức xây dựng NTM đã và đang lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa phương tham gia, ủng hộ. Trong giai đoạn 2016 – 2020, nhân dân trong huyện đã hiến trên trên 107.000 m2 đất, gần 3.500 cây dừa và hàng nghìn cây trồng khác, đóng góp gần 33,55 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để tham gia xây dựng đường bê tông, các công trình công ích.

Các phong trào như: “Dân vận khéo gắn với xây dựng NTM”; “Tuổi trẻ Hoài Nhơn chung sức xây dựng NTM”; “Nông dân phát huy nội lực để phát triển cộng đồng”; “Gia đình 5 không, 3 sạch”; “Tuyến đường tự quản”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh”... đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, huy động trí tuệ, nguồn lực của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Chương trình đạt hiệu quả cao.

Đến nay, huyện Hoài Nhơn cơ bản hoàn thành 5/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 05/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017 tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 97,1%, tăng 2,5% với năm 2016. Năm 2018 đạt 99,6%, tăng 2,5% so với năm 2017. Tổng kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho xây dựng NTM năm 2016 – 2018 là 86,320 tỷ đồng; trong đó: đầu tư phát triển 25.131 tỷ đồng; sự nghiệp 5.169 tỷ đồng; tỉnh 51,52 tỷ đồng; huyện 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng năm Trung ương, tỉnh, huyện, xã phân bổ các nguồn vốn lồng ghép khác để xây dựng NTM như kinh phí hỗ trợ để xây dựng bê tông giao thông trên 18 tỷ đồng/năm, kinh phí hỗ trợ cho kiên cố hóa kênh mương trên 391 tỷ đồng/năm, kinh phí cấp bù thủy lợi phí trên 10 tỷ đồng/năm, hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ đất lúa trên 4 tỷ đồng/năm...

Chương trình NTM thực hiện gắn với các chương trình, đề án trọng tâm của huyện: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình hành động về phát triển thủy sản, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng đô thị... do đó được triển khai đồng bộ, tạo hiệu quả tích cực, toàn diện. Từ năm 2016 đến nay có thêm 10 xã hoàn thành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn được nâng lên, bộ mặt nông thôn được đổi mới, cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được đẩy mạnh; chất lượng giáo dục ngày càng tăng cao; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt kế hoạch.

Tuy nhiên, tồn tại của chương trình NTM là chất lượng một số Đồ án quy hoạch chưa cao, định hướng, nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế nên phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần. Đề án xây dựng NTM còn nặng về các tiêu chí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chưa chú trọng đúng mức đến các tiêu chí phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Công tác quy hoạch, lập kế hoạch tổ chức đấu giá đất, xử lý lấn, chiếm đất dự phòng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu dân cư tại các xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc; việc lập thủ tục, thẩm định, phê duyệt tiến độ chậm, kết quả chờ đợi kéo dài; thủ tục thu hồi đất, tổ chức đấu giá chưa thông thoáng.

Việc kêu gọi, huy động thu hút nguồn vốn đầu tư còn hạn chế, vốn lồng ghép của cấp trên chưa được bố trí kịp thời. UBND xã chậm xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể nhằm phát huy các nguồn lực trong cộng đồng dân cư. Phát triển sản xuất tuy có chuyển biến, nhưng chưa tháo gỡ những khó khăn về liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn chưa được giải quyết triệt để. Đây cũng là mục tiêu cần khắc phục khi huyện được nâng cấp lên đô thị loại IV theo Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035.

Lê Mỹ

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: