17:12 | 16/03/2013

Hưng Yên: Hỗ trợ xi măng để xây dựng nông thôn mới

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND về việc quy định cơ chế hỗ trợ xi măng để đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 – 2015, đồng thời UBND tỉnh cũng ban hành quy định cụ thể về cơ chế hỗ trợ.

Hàng năm, căn cứ nguồn vốn được bố trí trong kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh phê duyệt số lượng đường thôn, xóm, đường ra đồng của các xã, phường, thị trấn được hỗ trợ xi măng. Các xã, phường, thị trấn đã được phê duyệt sẽ được hỗ trợ 100% xi măng tính theo khối lượng m3 bê tông thực hiện làm mới, cải tạo đường thôn, xóm, đường ra đồng (theo tiêu chuẩn thiết kế của Sở GTVT). Với đường thôn, đường ra đồng hỗ trợ 7 bao xi măng (50 kg/bao) loại xi măng PC300 cho 1m3 bê tông. Với đường xóm hỗ trợ 7 bao xi măng (50 kg/bao) loại xi măng PC300 cho 1m3 bê tông. Chỉ hỗ trợ xi măng để làm mặt đường, không hỗ trợ xi măng để làm móng đường, nền đường. Ưu tiên hỗ trợ các xã đạt nhiều tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng có mặt đường tối thiểu 3m.

Ngoài diện hỗ trợ của tỉnh, UBND các huyện, thành phố có kế hoạch hỗ trợ các xã, phường, thị trấn xây dựng các tuyến đường thôn, xóm, đường ra đồng. UBND các xã, phường, thị trấn có kế hoạch hỗ trợ làm đường các thôn, xóm và đường ra đồng. Đồng thời khuyến khích các xã, phường, thị trấn đầu tư các công trình đường thôn, xóm, đường ra đồng bằng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước như: nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân, hỗ trợ của doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân…


Bảo Nhi (baoxaydung.com.vn)

Các bài đã đăng: