09:00 | 22/01/2019

Huyện U Minh: Một năm vượt khó, tạo nhiều dấu ấn

Năm 2018, dưới sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện U Minh (Cà Mau) năm 2018 tiếp tục ổn định, phát triển.

Năm 2018, dấu ấn đậm nét trong về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện U Minh là hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp... có bước phát triển mạnh mẽ, điều đạt trên 100% kế hoạch, nhiều mô hình sản xuất kết hợp đạt hiệu quả kinh tế cao tiếp tục được nhân rộng. Công tác tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang lại nhiều kết quả thiết thực và được nông dân tích cực hưởng ứng.


Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh (áo xanh) xuống chỉ đạo công trình xây dựng trường học trên địa bàn xã Khánh Tiến

Hoạt động công nghiệp, thương mại và dịch vụ cũng phát triển khá tốt theo hướng đa dạng hoá nhiều loại hình: Lắp đặt điện kế mới cho 1.404 khách hàng, nâng tổng số khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện là 26.521 khách hàng, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 98.28%. Sản lượng điện tiêu thụ là 69,24 triệu KWh, doanh thu 110 tỷ 570 triệu đồng.

Toàn huyện có 4 chợ tập trung, có 834 hộ kinh doanh cơ bản đáp ứng được nhu cầu mua bán của nhân dân. Hiện đang chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng chợ thị trấn U Minh giai đoạn 2; đồng thời, tổ chức sắp xếp trật tự mua bán tại các chợ trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, lượng khách du lịch đến địa phương để tham quan cao hơn so với cùng kỳ năm trước với hơn 29.470 lượt khách, tổng doanh thu hơn 01 tỷ đồng. Để thực hiện tốt việc thu hút khách du lịch đến địa phương, huyện đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng xã Nguyễn Phích và kế hoạch phát triển du lịch trên địa bàn huyện U Minh.

Đặc biệt, huyện còn thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đ thị”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng,… nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đầy đủ nội dung mục đích ý nghĩa, các giải pháp thực hiện xây dựng nông thôn mới để nâng cao tính tự giác, chủ động sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện, cụ thể.

Cùng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, thì lĩnh vực văn hóa – xã hội cũng có nhiều tiến bộ. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo được thường xuyên quan tâm; việc xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương đạt được nhiều kết quả phấn khởi; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Ông Dư Bé Ba, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết: “Xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương nên huyện cũng luôn triển khai đồng bộ các giải pháp an sinh xã hội trên nhiều phương diện như giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục – đào tạo, văn hóa, giải quyết việc làm và dạy nghề, để họ vươn lên trong cuộc sống”.

Tính từ đầu năm 2018 đến nay, huyện U Minh đã vận động quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 813 triệu đồng, đạt 135,5% so với kế hoạch; quỹ vì người nghèo được 1 tỷ 830 triệu đồng, đạt 183% kế hoạch (trong đó, tiền mặt 730 triệu đồng, quà tặng quy ra tiền 1 tỷ 100 triệu đồng); vận động quỹ “Bảo trợ trẻ em” được 118 triệu đồng, đạt 111,2% kế hoạch; thu Quỹ phòng, chống thiên tai được 579,8 triệu đồng, đạt 69% kế hoạch.

Chính nhờ những cách làm hay, sáng tạo và bài bản cho nên trong năm qua qua rà soát, huyện còn lại 1.967 hộ nghèo, chiếm 7,65% (giảm 4,29%); 815 hộ cận nghèo, chiếm 3,17% (giảm 1,06%).

Ông Bé Ba khẳng định: “Việc gì dù có khó khăn hay thách thức lớn cỡ nào đi chăng nữa, nếu được nhân dân đồng tình, nhân dân ủng hộ thì khó mấy cũng làm xong”. Tin rằng, với những thành tựu đã đạt được huyện U Minh sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa trên con đường đổi mới, xây dựng quê hương U Minh ngày càng giàu đẹp.

Dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, nhất là sự đồng thuận của người dân, tình hình kinh tế – xã hội của huyện U Minh trong năm 2018 tiếp tục trên đà phát triển và tăng trưởng khá, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.


Theo TRỌNG LINH/Nongnghiep.vn

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: