22:43 | 08/11/2018

Huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) nỗ lực cán đích Nông thôn mới

(Xây dựng) - Năm 2018, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) phấn đấu có thêm 3 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng hơn 02 xã so với kế hoạch đề ra từ đầu năm.

Sau 05 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ có 05 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; 09 xã đạt từ 10 đến 16 tiêu chí.

Theo lãnh đạo huyện Đồng Hỷ, để có được kết quả như hiện nay là do các cấp, các ngành và tổ chức thành viên đã vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền đến từng hộ gia đình về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động xây dựng nông thôn mới.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Hỷ đã gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Năm 2018, huyện Đồng Hỷ (Thái Nguyên) phấn đấu có thêm 03 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, tăng hơn 02 xã so với kế hoạch đề ra từ đầu năm gồm các xã: Minh Lập, Nam Hòa và Văn Hán.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên, huyện Đồng Hỷ tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư; hỗ trợ các xã triển khai đồng bộ việc thực hiện các tiêu chí còn lại với phương châm tiêu chí nào thuận lợi thì làm trước, tiêu chí nào khó thì triển khai cụ thể từng bước rồi mới thực hiện; đẩy mạnh công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Bên cạnh đó, huyện Đồng Hỷ xác định tái cơ cấu ngành Nông nghiệp là một nhiệm vụ. Nội dung quan trọng cốt lõi trong tổng thể xây dựng nông thôn mới để nâng cao thu nhập cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho người dân khu vực nông thôn.

Đối với xã Minh Lập, Đồng Hỷ tập trung chỉ đạo xóm Cà Phê 1 hoàn thành các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu theo đúng hạn định.


Người dân thu hoạch chè tại xóm Cà Phê 1- xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của xã Minh Lập.

Theo đó, mỗi hộ gia đình là một hạt nhân xây dựng nông thôn mới và nhiều hộ gia đình tập trung lại để thành công trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xóm phải coi trọng công tác vận động nhân dân, phát huy dân chủ rộng rãi. Với những nỗ lực đó, đến nay xóm đã đạt 7/9 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Với 02 xã được bổ sung để về đích Nông thôn mới trong năm 2018 là Nam Hòa và Văn Hán, Đồng Hỷ cũng thực hiện lồng ghép các nguồn lực, cùng với xã và nhân dân địa phương xậy dựng cơ sở hạ tầng cùng các thiết chế.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho biết: Đối với những xã này, chúng tôi xác định phải đầu tư về cơ sở hạ tầng nhiều, trong đó, xã Văn Hán cần phải đầu tư về hạ tầng giao thông, trường học; xã Nam Hòa cần được đầu tư, sửa chữa hệ thống nhà làm việc, bộ phận một cửa, đặc biệt là nhà văn hóa xóm, bản.

“Huyện đã đăng ký các danh mục và cũng đã được tỉnh thẩm định. Hiện nay, còn đang chờ phân bổ vốn để triển khai thực hiện. Huyện cũng đề nghị tỉnh sớm giao kinh phí đối với các xã mà huyện đã đăng ký về đích Nông thôn mới trong năm 2018 để huyện có đủ cơ sở, điều kiện triển khai thực hiện", Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Hỷ cho biết thêm.

Trước rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và ban, ngành chức năng của huyện Đồng Hỷ đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, qua đó nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tại các địa phương và cán đích nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2018.

NTV

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: