15:54 | 16/03/2019

Khởi nghiệp là gì?

(Xây dựng) - Ngày 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình “Khởi nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0”.

Toàn cảnh Chương trình.

Chương trình có sự tham gia và trình bày của diễn giả Nguyễn Hữu Thái Hòa - Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy - CTS, Bộ Khoa học và Công nghệ; Chuyên gia về kinh tế, giáo dục, công nghiệp 4.0 cho Chính phủ. Buổi nói chuyện còn thu hút hàng trăm cán bộ, lãnh đạo các tổ chức Nhà nước và doanh nhân nhân trên địa bàn tham dự.

Diễn giả Nguyễn Hữu Thái Hòa đã nêu rõ khái niệm, khởi nghiệp là gì và phân tích một cách cụ thể: “Khởi nghiệp là một tổ chức được thiết kế nhằm cung cấp sản phẩm và dịch vụ trong những điều kiện không chắc chắn nhất; khởi nghiệp bằng việc thành lập doanh nghiệp sẽ tạo tăng trưởng kinh tế và dưới một góc độ nào đó sẽ tham gia vào việc phát triển kinh tế - xã hội. Khởi nghiệp được xem là giai đoạn sớm nhất trong vòng đời của mỗi doanh nghiệp khi người sáng lập ra nó hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh...”.

Ngoài ra, diễn giả cũng đã làm rõ những nội dung cơ bản liên quan đến khởi nghiệp, đó là: “Thế nào là hệ sinh thái khởi nghiệp; cấu tạo của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và chủ trương của tỉnh Quảng Trị về khởi nghiệp”.

Hữu Tiến

Các bài đã đăng: