20:31 | 15/01/2019

Làm thêm vào ngày nghỉ lễ được hưởng tối thiểu 300% tiền lương

Làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, người lao động sẽ được trả lương làm thêm giờ ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường nếu làm việc ban ngày và bằng 390% nếu làm việc vào ban đêm.


Theo TTXVN/VIETNAM+

Các bài đã đăng: