17:20 | 15/07/2019

Lạng Sơn: Nỗ lực thi công hồ chứa nước Bản Lải

(Xây dựng) - Dự án hồ chứa nước Bản Lải, Lạng Sơn được phê duyệt theo Quyết định số 4183/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện trong thời gian 3 năm từ 2018 – 2021, tổng mức đầu tư là 2.998, 5 tỷ đồng.


Công trường thi công hồ chứa nước Bản Lải, Lạng Sơn.

Dự án được khởi công từ 20/10/2018, mục đích của dự án là xả nước đảm bảo dòng chảy môi trường hạ du trong mùa khô, kết hợp nuôi trồng thủy sản và phát điện. Đồng thời, cấp nước tưới cho 2.045ha đất canh tác, nước sinh hoạt cho 122.000 người dân và hoạt động công nghiệp. Công suất là 35.470m3/ngày đêm.

Để đạt được mục tiêu trên, Dự án hồ chứa nước Bản Lải (Dự án) sẽ có sức chứa 164,3 triệu m3, gồm các hạng mục chính: Xây dựng cụm đầu mối hồ chứa nước Bản Lải (đập bê tông trọng lực, cống lấy nước, tràn xả mặt và tràn tường ngực trong thân đập bê tông), hệ thống kênh tưới chính, đường thi công kết hợp quản lý, cầu qua sông Kỳ Cùng, hệ thống cơ khí, điện quản lý vận hành và quan trắc.

Được biết Dự án có 4 đơn vị thi công trong đó Liên danh Cty CP Sông Đà 5 làm tổng thầu xây lắp thi công xây lắp, cụm công trình chính bao gồm đập bê tông, tràn xả lũ, cống xả sâu, bể tiêu năng… giá trị gói thầu ước tính 1.223 tỷ đồng.

Ông Phạm Hải Bình - Phó Ban Quản lý dự án hồ chứa nước Bản Lải cho biết: Đến nay, chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đã, đang triển khai tích cực. Công trình phụ trợ đạt và vượt tiến độ đã được phê duyệt. Công trường thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Dự án được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, từ Trung ương đến địa phương và sự ủng hộ của người dân trong vùng.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị cho mùa thi công vượt lũ năm 2019 phụ thuộc nhiều vào công tác giải phóng mặt bằng theo tiến độ phê duyệt tháng 11/2019 hoàn thành bờ phải, chặn dòng đắp đập hoàn chỉnh tích nước tháng 4/2020.

Kim Oanh

Các bài đã đăng: