18:05 | 11/07/2018

Lạng Sơn: Thêm 5 xã đặc biệt khó khăn để xây dựng Nông thôn mới

(Xây dựng) - Đây là chủ trương của tỉnh Lạng Sơn trong thực hiện chương trình Nông thôn mới (NTM) (2016 - 2020). Mặc dù, 5 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn nhưng với quyết tâm cao của chính quyền địa phương và người dân thì bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xây dựng hạ tầng tại xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. (Nguồn: Internet)

Ngay từ khi được lựa chọn 5 xã: Cao Minh (huyện Tràng Định); Nhất Tiến (huyện Bắc Sơn), Hữu Lễ (huyện Văn Quan), Kiên Mộc (huyện Đình Lập) và Vĩnh Yên (huyện Bình Gia) tỉnh Lạng Sơn đều xác định rõ những khó khăn, nên rất nỗ lực và đặt quyết tâm cao thực hiện từng tiêu chí.

Để sớm hoàn thành được các tiêu chí, chỉ tiêu trong xây dựng NTM, ngoài ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, các xã còn tranh thủ các nguồn lực, tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân chung sức tham gia.

5 xã đều xác định chủ thể trong xây dựng NTM chính là sức dân. Vì vậy trong suốt quá trình triển khai, địa phương đã tích cực vận động người dân đóng góp sức người sức của. Trong quá trình thực hiện, những gương tốt, cách làm hay đều được xã biểu dương nhân rộng kịp thời.

Cùng với đó, những công trình làm điểm đều được người dân tham gia giám sát, cùng đồng hành với chính quyền địa phương. Bằng cách làm này đã mang lại kết quả rõ nét trong thực hiện NTM của 5 xã nói trên.

Năm 2016, 5 xã trên mới chỉ đạt từ 3 đến 4 tiêu chí. Số tiêu chí chưa đạt còn quá nhiều, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn và thời gian dài để thực hiện đạt chuẩn NTM.

Ông Hồ Văn Hoàn – Chủ tịch UBND xã Cao Minh cho biết: Năm 2016, xã đạt 3/19 tiêu chí thì đến nay xã đã đạt 11/19 tiêu chí NTM. Người dân trong xã đã đóng góp gần 600 triệu đồng để mở mới đường giao thông nông thôn ở các thôn: Khuổi Làm, Nà Bấc, Khau Cạm Đông, Kéo Danh. Người dân trong các thôn: Vằng Can, Khuổi Vai, Khuổi Nặp hiến 440m2 đất làm nhà văn hóa thôn.

Bên cạnh đó, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cùng với nguồn vốn đóng góp của dân, toàn xã đã trồng được 410ha quế, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất cho người dân.

Đối với xã Kiên Mộc, đạt 9/19 tiêu chí, tăng 5 tiêu chí so với năm 2016. Theo kế hoạch năm 2018, xã phấn đấu đạt thêm 5 tiêu chí. Để thực hiện mục tiêu này, ngay từ đầu năm xã đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ theo dõi, chỉ đạo thực hiện tiêu chí.

Đến nay, xã đã làm mới được 2.37km đường giao thông nông thôn trong đó người dân đóng góp 500 triệu đồng; làm 10 công trình thủy lợi nhỏ giá trị 90 triệu đồng. Người dân hiến hàng trăm mét đất để xây dựng nhà văn hóa thôn; huy động 514 ngày công tham gia làm giao thông, thủy lợi, vệ sinh môi trường.

Ngoài 2 xã Cao Minh và Kiên Mộc, các xã: Vĩnh Yên, Hữu Lễ và Nhất Tiến cũng đã có những chuyển biến rõ nét trong xây dựng NTM. Cụ thể, xã Vĩnh Yên và Hữu Lễ đã đạt 8/19 tiêu chí, xã Nhất Tiến đã đạt 7/19 tiêu chí.

Theo kế hoạch hết năm 2018, xã Cao Minh phấn đấu đạt 15/19 tiêu chí và xã Vĩnh Yên phấn đấu đạt 12/19 tiêu chí; xã Nhất Tiến phấn đấu đạt 12/19 tiêu chí; Xã Hữu Lễ đạt 13/19 tiêu chí và xã Kiên Mộc đạt 14/19 tiêu chí. Để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh sự nỗ lực của các xã, sự chung sức của nhân dân thì tỉnh vẫn tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, hỗ trợ các xã thực hiện các tiêu chí.

Ông Hoàng Đăng Dũng - Phó Chánh văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh cho biết: Về hạ tầng bên cạnh các công trình đã hoàn thành năm 2017, tiếp tục triển khai xây dựng các công trình như: Trường học, nhà văn hóa, đường giao thông… Năm 2018, để giúp các xã có chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất của chương trình NTM, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các xã xây dựng các mô hình phát huy thế mạnh của từng xã như: Trồng cây dược liệu ở xã Hữu Lễ, Cao Minh; chăn nuôi ở Cao Mộc, Vĩnh Yên, Nhất Tiến…

Sự quyết tâm của các xã, sự chung sức đồng lòng của người dân cộng với nguồn lực đầu tư của nhà nước, 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chỉ đạo điểm nhất định đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016 - 2020 và tiến tới trong tương lai không xa các xã này sẽ tiếp tục phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Khánh Huyền

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: