09:45 | 11/05/2019

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà phòng, chống bão, lụt tại Quảng Nam

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Quảng Nam về việc mở rộng đối tượng được hỗ trợ xây dựng nhà ở phòng, chống bão, lụt thuộc dự án do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo danh sách các hộ gia đình được tham gia dự án GCF mà UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt (tại Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 29/5/2018 và Quyết định phê duyệt điều chỉnh Đề án số 3273/QĐ-UBND ngày 31/10/2018) thì tỉnh Quảng Nam có 503 hộ gia đình thuộc diện tham gia dự án GCF, vượt 67 hộ so với tổng số hộ gia đình được UNDP phân bổ vốn hỗ trợ (tỉnh Quảng Nam được UNDP phân bổ vốn hỗ trợ cho 436 hộ).

Mặt khác, tại các cuộc họp về dự án GCF vào cuối năm 2018: Hội nghị Tổng kết dự án GCF năm 2018 và dự thảo kế hoạch năm 2019 do Ban Quản lý dự án Ô tổ chức ngày 18/12/2018; cuộc họp Ban chỉ đạo dự án GCF lần thứ 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UNDP chủ trì tổ chức tại Hà Nội ngày 17/01/2019 và các buổi làm việc trực tiếp tại địa phương thì đại diện tỉnh Quảng Nam và Ban Quản lý dự án GCF tỉnh báo cáo địa phương đã có đủ số lượng hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 (quy định tại Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ) được hỗ trợ từ dự án GCF.

Do đó, trong kết luận các cuộc họp này đều xác định tỉnh Quảng Nam không nằm trong danh sách các địa phương cần rà soát, bổ sung đối tượng thuộc diện nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (Thông báo số 126/BQLDA ngày 20/12/2018 của Ban Quản lý dự án GCF (Ban Ô) về hội nghị tổng kết năm 2018 và Thông báo số 08/TB-PCTT ngày 04/02/2019 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai về thông báo kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo dự án GCF lần thứ 2).

Từ các lý do nêu trên, tại Văn bản số 434/BXD-QLN ngày 08/3/2019 của Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ chỉ đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép 02 địa phương là tỉnh Quảng Bình và Quảng Ngãi được bổ sung thêm đối tượng hộ gia đình nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020 (quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) vào diện được hỗ trợ theo dự án GCF để bảo đảm đủ số lượng còn thiếu trong tổng số hộ gia đình đã được GCF phân bổ kinh phí hỗ trợ (theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình tại Văn bản số 2069/UBND-XDCB ngày 06/12/2018 và UBND tỉnh Quảng Ngãi tại Văn bản số 328/UBND-CNXD ngày 18/01/2019).

Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thực hiện hỗ trợ cho các hộ gia đình theo đúng số lượng mà dự án GCF đã phân bổ vốn hỗ trợ trên cơ sở danh sách các hộ gia đình được tham gia dự án GCF mà UBND tỉnh đã phê duyệt.

Huyền Trang

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: