15:25 | 23/01/2019

Mời bạn đọc góp ý Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân góp ý cho Dự thảo Chỉ dẫn kỹ thuật sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp.

Ý kiến góp ý gửi trước ngày 20/02/2019;

Ý kiến bằng thư điện tử gửi về hộp thư dinhan.moc@gmail.com; ý kiến bằng văn bản gửi về Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Toàn văn Dự thảo đã đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Thanh Nga

Các bài đã đăng: