15:55 | 17/01/2019

Năm 2019 cả nước phấn đấu có thêm 70 huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(Xây dựng) - Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đến hết năm 2019, cả nước phấn đấu có từ 48 - 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng từ 8 - 10% so với năm 2018 và có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tăng khoảng 10 đơn vị so với năm 2018; cả nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí...


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Kết quả trên sẽ đưa Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 hoàn thành sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Theo đó, năm 2019, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đề ra các giải pháp: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án trong xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã; ưu tiên thúc đẩy hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị.

BT

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: