14:21 | 11/02/2019

Ngành Xây dựng Bắc Giang: Tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý vi phạm trật tự xây dựng

(Xây dựng) –Trong năm 2018, ngoài thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phối hợp các Sở ngành tham mưu, hoàn thiện nhiều văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), Sở Xây dựng Bắc Giang còn kiến nghị thu hồi, giảm trừ hàng tỷ đồng góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng.


Năm 2018, Sở Xây dựng Bắc Giang đạt nhiều thành tích trong công tác quản lý, tham mưu về chính sách ngành Xây dựng. (Ảnh: TL)

Năm 2018, công tác quản lý đầu tư xây dựng, kiểm tra giám sát… của ngành Xây dựng Bắc Giang được tăng cường. Trong năm, Sở đã tổ chức cấp 56 giấy phép xây dựng theo thẩm quyền. Các công trình đều được kiểm tra thực tế trước khi cấp phép và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép. Qua kiểm tra, việc xây dựng công trình theo giấy phép cơ bản được thực hiện đúng quy định.

Về công tác kiểm tra trật tự xây dựng, Sở đã tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng đối với huyện Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam; tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, đã kiểm tra và ban hành 86 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 77 tổ chức, 09 hộ gia đình cá nhân có vi phạm với số tiền phạt là 2,823 tỷ đồng, kết quả xử lý đã thông báo cho địa phương, yêu cầu chấn chỉnh quản lý trên địa bàn và giám sát việc khắc phục hậu quả của chủ đầu tư. Nhìn chung, công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn đã có nhiều chuyển biến tích cực, không phát sinh các sai phạm lớn, nghiêm trọng.

Đối với công tác thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, Sở đã tổ chức thực hiện đảm bảo cả về chất lượng và thời gian thẩm định (rút ngắn 30% so với quy định chung), tạo thuận lợi cho chủ đầu tư triển khai dự án, nhất là các dự án sử dụng vốn ngân sách.

Trong năm, Sở đã tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở 61 dự án (trong đó thẩm định 23 dự án vốn Nhà nước; 38 dự án sử dụng vốn khác); thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán 220 công trình (trong đó thiết kế BVTC - dự toán 38 công trình; Báo cáo KTKT 104 công trình sử dụng vốn Nhà nước và 78 công trình sử dụng vốn khác).

Trong quá trình thẩm định, đã tham gia đóng góp đầy đủ ý kiến về sự phù hợp với chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành, phương án tổng mặt bằng, đấu nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài dự án; sự tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng theo quy định. Qua thẩm định đã giảm trừ giá trị dự toán 101,179 tỷ đồng, tương ứng 8,31% giá trị trình (giá trị dự toán trước thẩm định là 1.217,131 tỷ đồng, sau thẩm định là 1.115,952 tỷ đồng). Đồng thời, Sở đã hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện tốt việc tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng tại địa phương, vật liệu xây không nung... qua đó góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư, tiết kiệm điện năng.

Trong năm 2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh 03 văn bản QPPL gồm: Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND); Quy định quản lý nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND); Quy định một số nội dung về quy hoạch, xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND).

Phối hợp với Sở Kế hoạch đầu tư tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 về Quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án có sử dụng đất, dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh và Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 896/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Trực tiếp ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành về đầu tư xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, thị trường bất động sản...

Cũng trong năm 2018, Sở Xây dựng Bắc Giang đã đăng ký và được chấp thuận 04 nhiệm vụ trọng tâm với 11 chỉ tiêu. Đến nay, Sở đã triển khai hoàn thành 08 chỉ tiêu nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Hiện, Sở đang tiếp tục triển khai thực hiện 03 chỉ tiêu nhiệm vụ gồm: Hoàn thành lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu chung cư phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang; Quy hoạch phân khu, khu số 5, khu số 6, TP Bắc Giang, tỷ lệ 1/2000 theo quy định.

Công tác quản lý nhà, công sở, thị trường bất động sản cũng được Sở đặc biệt quan tâm; Sở đã thẩm định đề nghị UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cho 06 dự án nhà ở; khởi công 04 dự án nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư; khởi công 02 dự án nhà ở xã hội (trong đó 01 dự án nhà ở để phục vụ tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống chung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn); kịp thời thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn...

Với những kết quả nêu trên, trong năm 2019, Sở Xây dựng Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động xây dựng; thẩm định dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, cấp phép xây dựng theo quy định;

Đẩy nhanh đầu tư phát triển đô thị và thực hiện kế hoạch phát triển đô thị; Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đô thị; Chủ trì cùng với các ngành, địa phương thẩm định hồ sơ quy hoạch và dự án, chấp thuận đầu tư các khu đô thị mới và khu nhà ở mới trên địa bàn.

Thân Nam

Các bài đã đăng: