09:06 | 11/04/2019

Nghệ An: Sẽ sáp nhập 18 xã, thị trấn trong năm 2019

(Xây dựng) - Trong năm 2019, Nghệ An sẽ tiến hành sáp nhập 18 đơn vị hành chính (xã 15 đơn vị, thị trấn 3 đơn vị) có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% theo quy định.

Thị trấn Kim Sơn, Quế Phong - một trong những đơn vị hành chính sẽ sáp nhập năm 2019.

Ngày 10/4, Sở Nội vụ Nghệ An đã tổ chức hội nghị quán triệt việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Báo cáo tình hình triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã thời gian qua và nhiệm vụ thời gian tới.

Nghệ An có 21 đơn vị hành chính cấp huyện và 480 đơn vị hành chính cấp xã. Theo quy định, Nghệ An có 3 đơn vị hành chính cấp huyện đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích quy mô và dân số gồm Quỳ Hợp, Thanh Chương và Yên Thành. 14 huyện, TP Vinh và 3 thị xã chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Về cấp xã có 430 đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số theo quy định (387 xã và 26 phường, 17 thị trấn). Có 18 đơn vị hành chính cấp xã (15 xã, 3 thị trấn) chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Theo đó, có 15 xã và 3 thị trấn sẽ thực hiện sáp nhập trong năm 2019 bao gồm: 3 thị trấn: Mường Xén (huyện Kỳ Sơn), Hòa Bình (huyện Tương Dương), Kim Sơn (huyện Quế Phong); 15 xã: Thanh Tường (huyện Thanh Chương); Diễn Minh, Diễn Bình (huyện Diễn Châu); Hưng Tân, Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam (huyện Hưng Nguyên); Nghi Hợp (huyện Nghi Lộc); Nam Thượng, Nam Phúc (huyện Nam Đàn); Tam Sơn (huyện Anh Sơn).

Tại hội nghị, ông Đậu Văn Thanh - Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An cho biết: Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập xóm, khối, bản là việc làm cần thiết nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn và xu hướng phát triển, gắn với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ông Thanh cũng đề nghị các địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (đối với những xã quy định sáp nhập giai đoạn 1), sáp nhập xóm, khối, bản phải thực hiện xong trong năm 2019.

Theo kế hoạch, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã tham mưu xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng đề án sáp nhập các xóm, khối, bản. Có kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri; thông qua HĐND từ cấp xã đến cấp huyện. Trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Sở Nội vụ trước ngày 30/4/2019 để Sở tổng hợp, tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh thông qua để trình HĐND tỉnh phê duyệt.

Quá trình sắp xếp cần đảm bảo nguyên tắc sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính mới được hình thành phải đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số theo quy định. Trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp các đơn vị hành chính, các địa phương cần thận trọng, cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù để có đề xuất cụ thể, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Quang Hợp

Các bài đã đăng: