20:34 | 08/01/2019

Nghệ An: Thưởng Tết cao nhất 80 triệu đồng

(Xây dựng) – Theo kết quả khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thì mức thưởng Tết cao nhất trên địa bàn tỉnh được ghi nhận là 80 triệu đồng.

Cty bao bì Sabeco Sông Lam có mức thưởng tết cao nhất Nghệ An

Theo đó, kế hoạch thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn cũng không có biến động nhiều so với năm 2018. Điều đặc biệt, không có doanh nghiệp nào thưởng Tết bằng hiện vật.

Cụ thể, khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, mức thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người; bình quân 5,5 triệu đồng/người, thấp nhất là 400.000 đồng/người. Ở khối các Cty do Nhà nước làm chủ sở hữu vốn, mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người, bình quân 4,7 triệu đồng/người, thấp nhất là 150.000 đồng/người.

Khối các doanh nghiệp tư nhân mức thưởng cao nhất là 10 triệu đồng, bình quân 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người. Khối doanh nghiệp FDI mức thưởng cao nhất là 45,3 triệu đồng/người; bình quân 4,6 triệu đồng/người, thấp nhất 300.000 đồng/người.

Theo báo cáo, Cty CP Bao bì Sabeco Sông Lam có mức thưởng Tết cao nhất là 80 triệu đồng/người. Tiếp đó là: Cty TNHH liên doanh nguyên liệu giấy Nghệ An PP: 45,3 triệu đồng/người; Cty CP thương mại Bia Sài Gòn Bắc Trung Bộ: 42,8 triệu đồng/người; Cty CP Bao bì và KDTH Nghệ An 40 triệu đồng/người.

Quang Hợp

Các bài đã đăng: