08:38 | 22/09/2019

Nông thôn Hà Nội đã có bước phát triển toàn diện

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nông thôn Hà Nội có nhiều đổi thay, nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, chú trọng chất lượng, hiệu quả.

Ngày 21/9, tại Hà Nội, gần 1.000 đại biểu tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng, đại diện các chương trình mục tiêu quốc gia đã tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân.

Mười năm qua, với ý chí, quyết tâm cao, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực từ nhân dân, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình xây dựng nông thôn mới) và Chương trình số 02 Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội “Về phát triển nông nghiệp, xây dưng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” đã được triển khai sâu rộng, đạt được kết quả toàn diện, về đích nhiều chỉ tiêu quan trọng.


Theo TTXVN/Vietnam+

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: