20:17 | 08/11/2018

Phê duyệt báo cáo khả thi Cảng hàng không Long Thành

(Xây dựng) - Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.


Ảnh minh họa.

Theo đó tổng mức đầu tư dự án là 22.856 tỷ đồng, trong đó, 4.189 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng các khu tái định cư; 479 tỷ đồng tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không; 17.855 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 306 tỷ đồng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống người dân; 27 tỷ đồng cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án từ năm 2017 - 2021.

Đây là dự án do UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư, địa điểm thực hiện dự án tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Mục tiêu của dự án nhằm thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để có mặt bằng “sạch” giao chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ.

Các dự án thành phần có cấu phần xây dựng, gồm: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư tại xã Lộc An - Bình Sơn; hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư, tái định cư tại xã Bình Sơn; các công trình xã hội Khu dân cư, tái định cư xã Bình Sơn; tái lập Hạ tầng kỹ thuật - Hạ tầng xã hội ngoài ranh giới Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Trước đó, tháng 10/2018, Chính phủ đã có báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Sân bay Long Thành) gửi Quốc hội chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Lê Mỹ

Các bài đã đăng: