16:45 | 21/05/2019

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Giang liên quan đến phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25/7/2017 của Chính phủ chỉ thực hiện hỗ trợ đối với các trường hợp có tên trong Đề án do địa phương phê duyệt và đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra đến ngày 31/5/2017.

Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh Hà Giang rà soát, đối chiếu, thực hiện việc hỗ trợ cho hộ người có công có khó khăn về nhà ở theo đúng quy định của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg và Nghị quyết số 63/NQ-CP.

Ánh Dương

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: