22:32 | 23/01/2019

Phúc Yên (Vĩnh Phúc): Tập trung phát triển hạ tầng đô thị

(Xây dựng) - Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến xây dựng hạ tầng cơ sở. Trên địa bàn đã triển khai một số quy hoạch như: Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn 2050; Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Phúc Yên trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, định hướng đến 2030 được duyệt.

Theo đó, trong quy hoạch phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, TP Phúc Yên được xác định là vùng kinh tế trọng điểm, là hạt nhân đô thị của tỉnh Vĩnh Phúc, một trong những trọng điểm về du lịch, dịch vụ, giáo dục - đào tạo của tỉnh Vĩnh Phúc. Do đó, công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị được thị xã đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt đồng bộ, bước đầu tạo ra những thay đổi trong bộ mặt đô thị và ý thức của người dân.

Là một thành phố trẻ, để phát triển và đưa TP Phúc Yên ngày càng đổi mới, thời gian qua, Thành uỷ, UBND TP Phúc Yên đã tập trung phát triển hạ tầng đô thị. Hầu hết hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ. Nhiều dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố được triển khai, từng bước thay đổi diện mạo đô thị của thành phố theo hướng hiện đại, văn minh.

Điểm nổi bật của TP Phúc Yên trong thời gian qua là chú trọng xây dựng cảnh quan theo hướng "xanh - sạch - đẹp". Ngoài diện tích cây xanh trong khu dân cư tương đối lớn, trên địa bàn còn có các không gian công cộng chính phục vụ cho nhu cầu vui chơi giải trí của người dân như: Khu công viên Đài tưởng niệm liệt sĩ, khu công viên trung tâm thành phố, sân vận động thành phố, sân vận động của khu vực các phường, xã phục vụ cho nhu cầu hoạt động thể dục – thể thao và vui chơi giải trí của người dân.

Ngoài ra, hiện nay hệ thống công viên cây xanh, trục đường giao thông đô thị cũng được tập trung đầu tư phát triển cùng với việc nâng cấp và chỉnh trang đô thị.

Nhiều công trình trọng điểm đã và đang được thi công và đưa vào sử dụng, góp phần tạo nên bộ mặt mới cho TP Phúc Yên trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Bên cạnh đó, các công trình phúc lợi, hệ thống thiết chế văn hóa ở xã, phường và TP Phúc Yên được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân.

Thời gian tới, TP Phúc Yên tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm duy trì ổn định tốc độ tăng trưởng kinh tế, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư; xác định phát triển sản xuất công nghiệp là ngành Kinh tế chủ đạo, coi trọng phát triển công nghiệp phụ trợ, quan tâm phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng, khuyến khích và đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, đồng thời, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng TP Phúc Yên ngày càng khởi sắc.

Bích Huệ

Các bài đã đăng: