15:07 | 19/07/2019

Quảng Bình: 11.905 hộ gia đình người có công với cách mạng hoàn thành việc xây dựng nhà ở

(Xây dựng) - Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Tính đến tháng 06/2019, tại Quảng Bình, có 11.905 hộ gia đình người có công đã hoàn thành việc xây dựng nhà ở.

Một căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng đã được hoàn thành.

Từ số liệu của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cung cấp, cho thấy: Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, tỉnh Quảng Bình đã phê duyệt đề án tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 10/10/2013, tổng số lượng hộ gia đình toàn đề án là 14.436 hộ.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 11.905 hộ hoàn thành việc xây dựng nhà ở, trong đó: 4.715 hộ xây mới, 7.190 hộ sữa chữa, đạt 82,46% đề án phê duyệt, số hộ còn lại chưa thực hiện và không thực hiện do gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Ông Trần Văn Tuần - Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) cho biết: Các khó khăn, vướng mắc khi thực hiện chương trình với nguyên nhân thường gặp như, nguồn vốn đã phân bổ nhưng gia đình đang có tang, đi làm ăn xa chưa về, một số hộ có hoàn cảnh quá khó khăn chưa có vốn đối ứng kịp thời và xin tiếp tục thực hiện trong năm 2019 - 2020; nhiều hộ không có nhu cầu thực hiện và khi rà soát nhận thấy sai đối tượng; nhiều hộ lồng ghép vào một số chương trình khác để xây dựng nhà ở… Số lượng hộ gia đình còn lại của đề án, UBND tỉnh đã phổ biến để các trường hợp này chủ động thực hiện, hoàn thành trong năm.

Theo kế hoạch thì đến hết năm 2019, tỉnh Quảng Bình phải hoàn thành việc phân bổ nguồn vốn xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình người có công thuộc Chương trình 22. Số lượng đối tượng còn lại của đề án còn khá nhiều, việc theo sát, đôn đốc quá trình thực hiện là vấn đề cần kíp mà các đơn vị chuyên trách cần hướng đến. Bởi đây là vấn đề được nhiều cử tri, đại biểu quan tâm, yêu cầu UBND tỉnh Quảng Bình báo cáo tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Khi xét về tính khả thi của Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nhận định: Quảng Bình là địa phương có số lượng người có công với cách mạng thuộc danh sách đối tượng được phê duyệt được hỗ trợ kinh phí về nhà ở. Khi nhà ở cho người có công với cách mạng được xây mới, nâng cấp rõ rệt, đảm bảo cuộc sống tốt hơn. Qua triển khai, kiểm tra, giám sát của các cơ quan ban, ngành cấp tỉnh cũng như cấp huyện cho thấy đối tượng người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở vẫn còn khá nhiều.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

Nhất Linh - Phương Dung

Các bài đã đăng: