10:42 | 23/05/2019

Quảng Bình: Phấn đấu để 1.502 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở từ nguồn vốn vay ưu đãi

(Xây dựng) - Năm 2019, mục tiêu mà Quảng Bình đặt ra là 1.502 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, theo các Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Một công trình nhà ở hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg khi hoàn thành.

Theo kết quả tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020 quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ, đầu năm 2019, toàn tỉnh Quảng Bình có 17.298 hộ nghèo, chiếm 6,98% và 23.392 hộ cận nghèo, chiếm 9,45%.

Số liệu từ Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cho thấy: Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Quảng Bình có 4.108 hộ nghèo đã nhận được sự hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, có 2.818 hộ được hỗ trợ kinh phí để làm nhà ở theo chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Và 1.092 hộ nghèo vay vốn làm nhà ở theo chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo ở nông thôn theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Và theo Kế hoạch số 250/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình về việc thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Quảng Bình năm 2019: Toàn tỉnh cũng phấn đấu 100% người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người dân đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội địa bàn khó khăn được cấp, hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế; 100% người nghèo, người cận nghèo, người mới thoát nghèo đủ điều kiện, có nhu cầu... được vay vốn tín dụng ưu đãi; 100% lượt học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định hiện hành được hưởng chính sách hỗ trợ về giáo dục - đào tạo. Đồng thời, đặt mục tiêu có 1.502 hộ nghèo được hỗ trợ về nhà ở, trong đó: 500 hộ được hỗ trợ theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và 1.002 hộ được hỗ trợ theo Quyết định 33/2015/QĐ-TTg.

Liên quan đến câu chuyện này, ông Trần Văn Tài - Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thông qua việc triển khai các chương trình tín dụng chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg và Quyết định 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã có cơ hội xây dựng được nhà ở vững chắc, ổn định cuộc sống. Năm 2019, căn cứ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội được giao, cũng như dựa trên cơ sở đề án được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt, số liệu điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo từng địa bàn, đơn vị có kế hoạch phân bổ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội cho phù hợp.

Trong đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Quảng Bình luôn ưu tiên phân bổ nguồn vốn cho các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Đơn vị phối hợp với các địa phương, tổ chức chính trị, xã hội giải ngân kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn của các hộ gia đình”.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: