17:24 | 09/01/2018

Quảng Bình: Phấn đấu đến hết 2018, có thêm 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới

(Xây dựng) - Quảng Bình đặt mục tiêu phấn đấu tăng thêm 11 xã đạt chuẩn Nông thôn mới trong năm 2018, nâng tổng số xã đạt chuẩn toàn tỉnh lên 63 xã.


Tập trung giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới và quyết không để phát sinh nợ đọng tại các xã đăng ký đạt chuẩn

Hưởng ứng cuộc vận động "Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới", với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của người dân, đến nay, Quảng Bình có 52 xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Và để thực hiện chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Bình giai đoạn năm 2016 - 2020 phải có 100 xã đạt chuẩn, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt để quyết tâm hoàn thành trong năm 2018; triển khai đồng bộ giải pháp giữ vững tiêu chí đã đạt được; giao trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị liên quan, sắp xếp lịch định kỳ cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí chưa đạt của các xã.

Các huyện, thị xã phân công cụ thể thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới phụ trách các xã bám cơ sở, phối hợp với các Sở, ngành, đặc biệt là ngành được giao chỉ đạo xã để kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; cân đối ngân sách cấp huyện nhằm hỗ trợ, chỉ đạo các xã bố trí ngân sách cấp xã và huy động từ các nguồn lực xã hội khác tập trung xây dựng Nông thôn mới.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao các Sở chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới ở cơ Sở, cụ thể Sở Tư pháp chỉ đạo xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy); Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo xã Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy); Sở Nội vụ chỉ đạo xã Hoa Thủy (huyện Lệ Thủy); Sở Y tế chỉ đạo xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy); Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh); Sở Xây dựng chỉ đạo xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo xã Nhân Trạch (huyện Bố Trạch); Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo xã Quảng Phương (huyện Quảng Trạch), Sở Công thương chỉ đạo xã Quảng Văn (thị xã Ba Đồn); Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo xã Tiến Hóa (huyện Tuyên Hóa) và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo xã Hóa Hợp (huyện Minh Hóa). Các Sở, ngành được giao chỉ đạo các xã có trách nhiệm phối hợp với đơn vị, địa phương hướng dẫn, hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí đạt xã Nông thôn mới.

Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng Nông thôn mới, đặc biệt là tại các địa phương có số nợ đọng cao và các xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018, tuyệt đối không để phát sinh nợ và vì nợ xây dựng cơ bản mà không được công nhận đạt chuẩn.

Nhất Linh

Theo dòng sự kiện:

Xem tiếp

Các bài đã đăng: