15:08 | 03/10/2019

Quảng Bình: Tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp

(Xây dựng) - Nhằm tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình đã có Công văn số 3186/SXD-QLXD đề nghị các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc nội dung này.

Nhà xưởng sản xuất bê-tông đúc sẵn ở KCN Hòn La.

Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình thông tin: Để đảm bảo an toàn cho người, tài sản, công trình, công trình lân cận, ngăn ngừa những sự cố có thể gây ra hậu quả đáng tiếc như sự cố sập tường tại công trình xây dựng nhà xưởng của Cty Bohsing thuộc KCN Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long gây thiệt hại lớn về người ngày 15/3/2019.

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có kết cấu vách tường kích thước lớn trên địa bàn.

Theo Công văn số 3186/SXD-QLXD về việc tăng cường quản lý các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách tường bao che, tường ngăn kích thước lớn trong các khu công nghiệp Quảng Bình, Sở Xây dựng tỉnh đề nghị các doanh nghiệp trong các KCN chỉ đạo chủ đầu tư các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang chuẩn bị đầu tư xây dựng, thực hiện đầu tư xây dựng cần lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại và cấp công trình để thực hiện các hoạt động xây dựng công trình; chỉ tự thực hiện việc quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng và các hoạt động xây dựng khác khi có đủ điều kiện năng lực phù hợp theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP và Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chất lượng công tác thiết kế; kiểm tra, giám sát chất lượng vật liệu đầu vào, giám sát thi công xây dựng theo đúng thiết kế được duyệt, quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

Đối với chủ sỡ hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đã đưa vào khai thác, sử dụng thì tổ chức kiểm tra lại tính toán, thiết kế, hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng các công trình sử dụng kết cấu vách tường kích thước lớn theo các yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Trường hợp phát hiện kết cấu không đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, phải khẩn trương lập, bổ sung các biện pháp gia cường, sữa chữa đảm bảo các yếu tố kỹ thuật. Tổ chức lập, phê duyệt quy trình bảo trì và thực hiện việc bảo trì theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Thực hiện nghiêm túc khâu thẩm định thiết kế, phát hiện sớm sai sót trước khi thi công thực tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình cũng đề nghị Ban Quản lý KKT, UBND các huyện, thị xã, thành phố được phân cấp, ủy quyền về công tác quản lý chất lượng, công trình tăng cường quản lý, kiểm tra việc đáp ứng điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc quản lý dự án, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, giám sát thi công xây dựng tại công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn; kiểm soát chặt chẽ điều kiện cấp Giấy phép xây dựng đối với công trình được phân cấp, ủy quyền theo quy định; đẩy mạnh thẩm định thiết kế xây dựng và kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Liên quan đến nội dung này, Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng (Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình) chia sẻ: Quảng Bình là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, do đó kết cấu nhà xưởng, nhà công nghiệp cần phải đảm bảo các yêu cầu về chịu lực, chịu xoắn.

Cuối năm 2017, sau bão Doksuri, đơn vị có nhận được đề nghị của một số cá nhân ở huyện Quảng Trạch yêu cầu kiểm tra khả năng chịu lực của nhà xưởng, vì có biểu hiện hư hại.

Sau kiểm tra, công tác sữa chữa, gia cường được tiến hành. Từ đó cho thấy, việc kiểm soát và ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an toàn công trình như nhà xưởng, nhà công nghiệp là việc cần làm thường xuyên, nghiêm túc.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: