21:33 | 13/03/2018

Quảng Bình: Xây dựng và sửa chữa 10.392 căn nhà cho người có công với cách mạng

(Xây dựng) – Chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trong những năm qua luôn là một chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước. Theo kế hoạch, năm 2018, Quảng Bình sẽ tiến hành hỗ trợ kinh phí xây dựng mới cho 3.747 ngôi nhà và sữa chữa 6.645 ngôi nhà cho các hộ gia đình người có công.


Một căn nhà hỗ trợ người có công với cách mạng đã được hoàn thành.

Thực hiện Quyết định số 635a/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phân bổ kế hoạch vốn chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018, UBND tỉnh Quảng Bình đã phân bổ 268.641 triệu đồng vốn chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở từ nguồn ngân sách Trung ương năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và sửa chữa 10.392 ngôi nhà cho người có công với cách mạng, trong đó xây mới 3.747 nhà và sửa chữa 6.645 nhà. Kiên quyết đẩy nhanh tiến độ thực hiện và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ Đề án phê duyệt, Quyết định phê duyệt danh sách được hỗ trợ kinh phí về nhà ở cho người có công cho phù hợp; chủ động sử dụng ngân sách cấp mình để bố trí kinh phí quản lý thực hiện chính sách tiết kiệm, hiệu quả.

Nhất Linh

Các bài đã đăng: